SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MIESZKO”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000075206
Numer REGON: 001344500
Numer NIP: 8580008731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[RDF/401973/22/124]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013445002002-01-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MIESZKO”2002-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 22192002-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina MIESZKOWICE miejscowość MIESZKOWICE2002-01-03 do dziś
2. Adresulica JANA PAWŁA II nr domu 20 A nr lokalu 1 kod pocztowy 74-505 poczta MIESZKOWICE 2005-08-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMIESZKO1@WP.PL2013-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131 MARCA 1988 R. ZMIANA STATUTU 28.06.2001 R.2002-01-03 do dziś
214 CZERWCA 2013 R., PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2013-09-13 do dziś
314 CZERWCA 2018 R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2018-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOWAL2012-01-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-17 do dziś
21. NazwiskoMOKRZYCKA2012-01-17 do dziś
2. ImionaBEATA2012-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-17 do dziś
31. NazwiskoRZEPCZAK2004-10-14 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2004-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-10-14 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-01-03 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2020-07-10 do dziś
2. ImionaALA2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBORT2020-07-10 do dziś
2. ImionaADAM2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURDZIEKO2020-07-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-11-23 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-23 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 R. data złożenia 04.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01 -31.12.2001 R.2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 29.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R.2003-09-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
5data złożenia 02.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-18 do dziś
6data złożenia 21.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-17 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
11data złożenia okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
14data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-06-02 do dziś
15data złożenia 09.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
19data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20data złożenia 11.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-11 do dziś
21data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-18 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-17 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
11OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-06-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01 -31.12.2001 R.2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 R.2003-09-16 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-06-18 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-17 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-16 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-20 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-05 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-09 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów