BUDKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000075132
Numer REGON: 911264722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[RDF/326913/21/396]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 911264722 NIP 89114966712014-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDKRUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina ALEKSANDRÓW KUJAWSKI miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI2001-12-20 do dziś
2. Adresulica NARUTOWICZA nr. domu 16 miejscowość ALEKSANDRÓW KUJAWSKI kod pocztowy 87-700 poczta ALEKSANDRÓW KUJAWSKI kraj POLSKA 2001-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.12.2001 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW PRZYBYŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, UL. STRAŻACKA 4 A, REPERTORIUM A NR 5540/20012001-12-20 do dziś
209.08.2005 R. REPERTORIUM A NR 4956/2005, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MIROSŁAW PRZYBYŁOWSKI W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM, UL. STRAŻACKA 4 A -ZMIANA W § 7.2005-10-11 do dziś
318.11.2009 R., REP. A NR 6979/2009, NOTARIUSZ MIROSŁAW PRZYBYŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM; ZMIENIONO TREŚĆ § 6.2009-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9109303702001-12-20 do dziś
4. Numer KRS0000064321 2001-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500 ZŁOTYCH2005-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMANIUK2001-12-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2005-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTLEWSKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH2005-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego137500,00 PLN2005-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOTLEWSKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKWAPIS2019-08-19 do dziś
2. ImionaEWA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-19 do dziś
21. NazwiskoSIKORSKI2018-08-22 do dziś
2. ImionaJAN2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-22 do dziś
31. NazwiskoKRZEMIŃSKA2017-06-21 do dziś
2. ImionaPAULINA ANNA2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-21 do dziś
41. NazwiskoMURAWIEC2009-06-16 do dziś
2. ImionaLEONARD2009-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-16 do dziś
51. NazwiskoWOSIK2007-07-17 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2007-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBRZOSKA2021-03-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JÓZEF2021-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA WYKONYWANA RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-23 do dziś
228 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2009-12-23 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-23 do dziś
433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-12-23 do dziś
533 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-12-23 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-12-23 do dziś
746 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-12-23 do dziś
825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-12-23 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2009-12-23 do dziś
1028 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
4data złożenia 24.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
6data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
7data złożenia 08.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-16 do dziś
8data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
9data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
10data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
11data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
12data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
13data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
14data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
15data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
19data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-06-16 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-14 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-05 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-16 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-22 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-04 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów