„ENDEMOL SHINE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000075065
Numer REGON: 012764403
Numer NIP: 5212625032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353060/21/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0127644032001-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDEMOL SHINE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZ. GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 515912001-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DOMINIKAŃSKA nr domu 15A kod pocztowy 02-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.09.1997 R. KN. W WARSZAWIE NOT. PIOTR SOROKA REP. A NR 7561/97 UMOWA SPÓŁKI 29.10.2001 R. KN. W WARSZAWIE ASESOR NOT. SŁAWOMIR OGONEK ZASTĘPCA NOT. MIROSŁAWA KUPISA REP. A NR 10730/01 ZMIANA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI2001-12-21 do dziś
225.02.2002 R. ASESOR NOTARIALNY W WARSZAWIE SŁAWOMIR OGONEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA. ZMIANA PAR. 7, REP. A 1626/2002 R.2002-03-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 21.08.2003 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRZYBOWSKA NR 2 LOK. 84 REP. A NR 9880/2003 -ZMIANA ART. 7.42003-10-13 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 CZERWCA 2004 R; REPERTORIUM A NR 1080/2004; NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK; KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 232; ZMIANA ART. 7.4 UMOWY SPÓŁKI2004-07-15 do dziś
520.06.2005 R. -ROBERT GILER -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -5549/2005 -ZMIANA § 7.4.2005-06-30 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.01.2006, REP. A NR 836/2006 PRZEZ MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ, ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ MAGDALENY WITKOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2006-02-17 do dziś
7AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 9 MAJA 2006 ROKU, REP A NR 4863/2006 PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ DĄBROWSKĄ, ZASTĘPCĘ MAGDALENY WITKOWESKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ 14 LOK. 15. DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: 1. W ARTYKULE 11.1 DODANO PUNKT G ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PUNKTÓW; 2. W ARTYKULE 12.6 W PUNKCIE F SKREŚLONO WYRAZ „ORAZ” ZAŚ PO PUNKCIE G KROPKĘ ZASTĄPIONO ŚREDNIKIEM ORAZ DODANO NOWY PUNKT H. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-06-02 do dziś
826.07.2007 R., REP A NR 2185/2007, MAGDALENA DĄBROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE. ZMIENIONO: ART. 12.6 H); 13.16 DODANO: ART. 13.172007-09-10 do dziś
906.02.2009 R. -SŁAWOMIR OGONEK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A -782/2009 -ZMIENIONO ART. 14.3.2009-03-17 do dziś
1029 LISTOPAD 2012 R. REPERTORIUM A NR 5656/2012, NOTARIUSZ IGOR BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK ZBIGNIEW RUSZKOWSKI I IGOR BARANOWSKI - NOTARIUSZE W LEGIONOWIE. ZMIANA ART. 14.3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE SKREŚLONE ZOSTAŁO OSTATNIE ZDANIE TEGO ARTYKUŁU I NADANE ZOSTAŁO MU NOWE BRZMIENIE.2013-01-21 do dziś
1126.10.2015 R., REP. A NR 6473/2015, NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §.1.2 I §.2.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2016-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENDEMOL SHINE OPCO HOLDING B.V.2019-11-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.453 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.066.250,00 ZŁ2011-09-07 do dziś
2
2. ImionaENDEMOL -ENTERTAINMENT FINANCE B.V.2001-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW PO 1250 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ2001-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3066250,00 ZŁ2010-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12500000,00 ZŁ2010-07-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK -SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W CZYNNOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 25.000 EUR (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY EURO) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH, ZAŚ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 25.000 EUR (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY EURO) LUB JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 12.6 PKT (H) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIBILSKI2006-06-02 do dziś
2. ImionaRYSZARD BOGDAN2006-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDOLF2002-08-29 do dziś
2. ImionaSYLWERIUSZ2002-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPIEC2001-12-21 do dziś
2. ImionaMARIAN2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOUSSET2021-01-14 do dziś
2. ImionaTHOMAS2021-01-14 do dziś
21. NazwiskoCHAZARAIN2021-01-14 do dziś
2. ImionaNICOLAS2021-01-14 do dziś
31. NazwiskoLANGERNBERG2021-01-14 do dziś
2. ImionaPETER2021-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-01-07 do dziś
259 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-01-07 do dziś
318 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-01-07 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-01-07 do dziś
574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2016-01-07 do dziś
677 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-01-07 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2016-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 19.04.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-30 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
6data złożenia 11.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-13 do dziś
7data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
8data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
11data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
12data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
14data złożenia 09.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
17data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-11-13 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-11-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-08 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWYCZAJNEGO WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25 MARCA 2002 R.2002-05-09 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów