FCC LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000075056
Numer REGON: 151361749
Numer NIP: 5751634699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[RDF/312207/21/578]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP1513617492001-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.A. LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-10-12 do dziś
FCC LUBLINIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY W CZĘSTOCHOWIE, nr w rejestrze 22002001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC2001-12-28 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 5 2002-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 21.05.1998 R. REPERTORIUM A 3179/1998 R. KANCELARIA NOTARIALNA EUGENIUSZ GEILKE - NOTARIUSZ, 42-700 LUBLINIEC, UL. OŚWIĘCIMSKA 30, AKT ZAŁOŻYCIELSKI 2) 20.02.2001 R.REPERTORIUM A NR 820/2001 KANCELARIA NOTARIALNA EUGENIUSZ GEILKE -NOTARIUSZ 42-700 LUBLINIEC, UL. OŚWIĘCIMSKA 30, TEKST JEDNOLITY UMOWY2001-12-28 do dziś
218.12.2001 R. NOTARIUSZ EUGENIUSZ GEILKE, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU, REP. A NR 6921/2001, SKREŚLONO PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI2002-05-14 do dziś
306.02.2003 R. -REP. A NR 452/2003, NOTARIUSZ EUGENIUSZ GEILKE, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2003-04-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2004 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EUGENIUSZA GEILKE KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU UL. OŚWIĘCIMSKA 30, REP. A NR 498/204, ZMIANA W PARAGRAFACH 9 PKT 2, 12 PKT 3, 14 PKT 1, 15 PKT 1 I PAR. 23.2004-06-14 do dziś
504.11.2004 R. REP. A 6912/2004 KANCELARIA NOTARIALNA EUGENIUSZ GEILKE ZMIANY: PAR. 2, PAR. 5 PKT 3, PAR. 6 PKT 1, PAR. 11 PKT 3, PAR. 13 PKT 2 L.C, PAR. 14 PKT 2, PAR. 15 PKT 2, PAR. 16 PKT 2, PAR. 23, DODANE: PAR. 8 PKT 2 BIS, PAR. 18 PKT 7 I 8.2005-04-19 do dziś
631.07.2007 R. REPERTORIUM A NR 4492/2007, NOTARIUSZ JÓZEF ZAJĄC KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU, UL. MICKIEWICZA 34 B. PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22 PAR. 23, PAR. 24.2008-01-10 do dziś
725.06.2009 R. REPERTORIUM A NR 3425/2009 NOTARIUSZ JÓZEF ZAJĄC KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU -ZMIANA PAR. 2 I PAR. 14 UST. 2.2009-09-16 do dziś
823.03.2017R. REP. A NR 899/2017, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. CHORZOWSKA 108, ZMIENIONO §1 UMOWY SPÓŁKI2017-04-10 do dziś
928.02.2019 R. NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KINGA BEDNARZ S.C W KATOWICACH, REP.A NR 885/2019, ZMIENIONO § 5 UST.3 PKT 2, § 8 UST.2, § 13 UST.2 LIT. I), § 14 UST.1, § 14 UST.2, § 14 UST.4, § 15, § 16 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, W § 16 DODANO UST.4-7 ORAZ W § 18 DODANO PKT 52019-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA LUBLINIEC2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005262802001-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ -2.397 WYSOKOŚĆ -239.700, -2001-12-28 do dziś
ilość 706 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 353.000 ZŁ2004-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S.A.INTERNACIONAL HOLDING GMBH GRAF STARHEMBERG GASSE 25 1040 WIEDEŃ AUSTRIA2001-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ -1.980 WARTOŚĆ -198.000, -2001-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyNIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego965000,00 ZŁ2008-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1360.000,00 PLN2001-12-28 do dziś
2100000,00 PLN2002-05-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-07-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZDZISŁAW2018-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI2018-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-06 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującym000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYSTARCZAJĄCA JEST JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA, NATOMIAST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZACIĄGANE SĄ ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONYWANE ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU -DYREKTOR DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZAŚ CZYNNOŚCI PRAWNYCH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2008-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONKOS2008-01-10 do dziś
2. ImionaMAREK2008-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-01-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNABEL2003-11-26 do dziś
2. ImionaMAREK2003-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOZULA PAKURA2020-08-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-06 do dziś
21. NazwiskoPUDIL2019-06-13 do dziś
2. ImionaMICHAL2019-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-13 do dziś
31. NazwiskoTYRPIEŃ2007-08-09 do dziś
2. ImionaWITOLD2007-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGĘSIARZ2020-11-13 do dziś
2. ImionaOLGA GRAŻYNA2020-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-09-16 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-09-16 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-09-16 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-09-16 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-09-16 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-09-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-16 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-09-16 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-09-16 do dziś
1038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022004-01-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 01.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-18 do dziś
5data złożenia 02.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
8data złożenia 12.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
11data złożenia 19.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
12data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-15 do dziś
13data złożenia 20.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
16data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-09 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-11-09 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-21 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-18 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów