GPEC ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000074953
Numer REGON: 932269019
Numer NIP: 8942671537
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu65Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376223/22/353]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932269019 NIP 89426715372012-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGPEC ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr. w rejestrze 98072001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-07-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. BIAŁA nr domu 1B kod pocztowy 80-435 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.2000 R. KN WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/4, NOTARIUSZ MARIA GOMUŁKIEWICZ RP. A NR 2925/2000 ZMIANA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM DNIA 31.07.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ GOMUŁKIEWICZ W KANCELKARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/4 REP. A NR 2284/2001 PAR. 1 UST. 1 I 2, PAR. 2 UST. 1, PAR. 4, PAR. 5 UST. 1 I 4, PAR. 6, PAR. 10 UST. 6, PAR. 11 UST. 1 I 2, PAR. 132001-12-20 do dziś
2DNIA 07.11.2002 R. AKTEM NOTARIALNYM REP. A nr 4539/2002 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ GRAŻYNĘ STANISŁAWĘ TURKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY BOHATERÓW II ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 10C/2 W ZGORZELCU, ZMIENIONO PARAGRAF 5 UST. 12003-01-17 do dziś
3DNIA 27 LISTOPADA 2003 R., AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 10769/2003, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ GRODZIŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 77 ZMIENIONO: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-29 do dziś
4DNIA 13 MARCA 2007 R.- UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 3337/2007 PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ GRAJEWSKĄ-BARTOSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE PRZY UL. PODJAZD NR 7/2 ZMIENIONO § 1, § 4, § 6, § 10 UST. 5 I UST. 6, § 11 UST. 1, UST. 6, § 14 UMOWY SPÓŁKI;2007-04-05 do dziś
5DNIA 25.02.2010 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 0620/2010 PRZEZ KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 6/2, ZMIENIONO: § 4 UST. 1, 2, § 10 UST. 6, 7, § 11 UST. 1.2010-03-19 do dziś
616.11.2012 R. REPERTORIUM A NR 3484/2012, NOTARIUSZ JAROSŁAW SEKŚCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4 LOK.10; DODANO: W § 11 UST. 7; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-12-03 do dziś
712.06.2015 R. REPRTORIUM A NR 2423/2015, NOTARIUSZ RAFAŁ KAPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, GARNCARSKA 10/16C LOK.3; ZMIENIONO: § 1, W § 2 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO..2015-07-31 do dziś
807.08.2015 R. REPERTORIUM A NR 3494/2015, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL.GARNCARSKA 10/16C LOK.3, 80-894 GDAŃSK,UCHWAŁĄ NR 11/2015 NADANO NOWĄ TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-11-09 do dziś
901.09.2015R., REPERTORIUM A NR 4080/2015, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL.GARNCARSKA 10/16C, 80-894 GDAŃSK UCHWAŁĄ NR 15/2015 DOKONANO OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIENIONO §4 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-12-22 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 LISTOPADA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 6043//2016, KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL.GARNCARSKA 10/16C, 80-894 GDAŃSK. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 22/2016 DOKONANO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ PODWYŻSZENIE WARTOŚCI WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH 3.976 UDZIAŁÓW; ZMIENIONO §4 UST.1 ORAZ §6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 23/2016 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-12-21 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 STYCZNIA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR: 87/2017 KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. GARNCARSKA 10/16C, 80-894 GDAŃSK. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1/2017 DOKONANO OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH 3.976 UDZIAŁÓW; ZMIENIONO § 4 UST. 1 ORAZ § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 2/2017 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-05-16 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR: 475/2019 KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI, UL. GARNCARSKA 10/16C, 80-894 GDAŃSK UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 1/2019 DOKONANO ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI; ZMIENIONO § 9 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1905674302012-08-01 do dziś
4. Numer KRS0000035784 2012-08-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.976 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 497.000,00 ZŁ.2017-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-09-19 do dziś
2
2. Imiona„STADTWERKE LEIPZIG” GMBH2001-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 1500, 00 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 PLN2001-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego497000,00 ZŁ2017-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11014000,00 PLN2003-01-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKI2018-04-06 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2018-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOBLOCKI2001-12-20 do dziś
2. ImionaKAI2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBILECKA2021-05-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALEKSANDRA2021-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-11 do dziś
21. NazwiskoJAKÓB2016-08-26 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2016-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-26 do dziś
31. NazwiskoLEWANDOWSKI2015-11-09 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFRĄCKIEWICZ2021-05-11 do dziś
2. ImionaANITA EWELINA2021-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-11-09 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-11-09 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-11-09 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-09 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-11-09 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-11-09 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-09 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-09 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 28.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 04.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 01.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 01.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2005-06-08 do dziś
4data złożenia 29.12.2006 okres 2005 R.2007-01-16 do dziś
5data złożenia 02.04.2007 okres 2006 R.2007-04-05 do dziś
6data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
7data złożenia 30.04.2009 okres 20082009-05-14 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-08 do dziś
9data złożenia 01.06.2011 okres 2010 R.2011-07-07 do dziś
10data złożenia 08.05.2012 okres 2011 R.2012-05-10 do dziś
11data złożenia 11.06.2013 okres 2012 R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
13data złożenia 04.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
14data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
15data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
17data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
18data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
19data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
20data złożenia 12.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-06-08 do dziś
22005 R.2007-01-16 do dziś
32006 R.2007-04-05 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
520082009-05-14 do dziś
62009 ROK2010-07-08 do dziś
72010 R.2011-07-07 do dziś
82011 R.2012-05-10 do dziś
92012 R.2013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-08 do dziś
32005 R.2007-01-16 do dziś
42006 R.2007-04-05 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
620082009-05-14 do dziś
72009 ROK2010-07-08 do dziś
82010 R.2011-07-07 do dziś
92011 R.2012-05-10 do dziś
102012 R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-06-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-08 do dziś
32005 R.2007-01-16 do dziś
42006 R.2007-04-05 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-25 do dziś
620082009-05-14 do dziś
72009 ROK2010-07-08 do dziś
82010 R.2011-07-07 do dziś
92011 R.2012-05-10 do dziś
102012 R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów