DOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000074687
Numer REGON: 350176676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-10-20
Sygnatura akt[RDF/266618/20/360]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP3501766762001-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTOR Q BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 46352001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC NA GROBLACH nr domu 5 nr lokalu 42 kod pocztowy 31-101 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.03.1993 R., NOTARIUSZ WOJCIECH WALCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. GRZEGÓRZECKIEJ 10, REPERTORIUM A NR 116/932001-12-19 do dziś
220.02.2002 R., REPERTORIUM A NR 1094/2002, NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA W KRZESZOWICACH, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PUNKT VI, VII, XI, XIX, XXIV.2002-03-29 do dziś
314.09.2006 R. -ASESOR NOT. WOJCIECH ZARZYCKI ZASTĘPCA NOT. JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, REP. A NR 16514/2006 ZMIANA UST. XIX, UST. XXIV UMOWY SPÓŁKI;2006-10-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 R. REPERTORIUM A NR 12914/2010, NOTARIUSZ JAN DAMULEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA JAN DAMULEWICZ, WITOLD KAPUSTA, WOJCIECH ZARZYCKI SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA: UST. VI ORAZ UST. XXIV UMOWY SPÓŁKI2010-05-13 do dziś
524.01.2018, REPERTORIUM A NR 162/2018, NOTARIUSZ MARTA KABAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KRASZEWSKIEGO 4/4 - ZMIENIONO UST. XI, UST. XIX; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-02-13 do dziś
606.04.2018, REPERTORIUM A NR 894/2018, NOTARIUSZ MARTA KABAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KRASZEWSKIEGO 4/4 - ZMIENIONO UST. XIX UMOWY; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2019-01-28 do dziś
2. ImionaANTONI JÓZEF2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2019-01-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KAROL2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-28 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4400 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 220000 ZŁ2001-12-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKRZYWA2001-12-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JÓZEF2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3600 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180000 ZŁ2001-12-19 do dziś
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-19 do dziś
NIE2003-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 PLN2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1395000,00 PLN2001-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2010-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKRZYWA2001-12-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JÓZEF2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-05-13 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-05-13 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-05-13 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-05-13 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-05-13 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-05-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-05-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-05-13 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-05-13 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 01.10.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.20002001-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-10-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 05.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-11-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
6data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
7data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
8data złożenia 30.06.2008 okres 31.12.2006 -31.12.20072008-08-13 do dziś
9data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-11 do dziś
11data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 31.12.20102011-08-31 do dziś
12data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
13data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
14data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
15data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
16data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
17data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
18data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
19data złożenia 30.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
20data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
331.12.2006 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-11 do dziś
601.01.2010 31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-11-15 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
431.12.2006 -31.12.20072008-08-13 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-13 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-10-11 do dziś
701.01.2010 31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów