FIRMA HANDLOWA „DEMETER J.NIEMIEC” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000074682
Numer REGON: 490556947
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[RDF/368925/22/431]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP4905569472005-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „DEMETER J. NIEMIEC” SPÓŁKA JAWNA2001-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2001-12-19 do dziś
2. Adresulica BIECKA nr domu 78 B kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE 2005-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY 15 PAŹDZIERNIK 2001 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -PAR. 2 UST. 2, PAR. 5, PAR. 9, PAR. 17 -ANEKS Z DNIA 26.11.2001 R.2001-12-19 do dziś
228.04.2002 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI DODANO USTĘP 5, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU (K.53-55)2002-05-27 do dziś
3UCHWAŁA NR 01/04/2003: 02/04/2003 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 4 UMOWY SPÓŁKI DODANO USTĘP 20, 21, 22, 23 W § 9 UMOWY ZMIENIONO TREŚĆ UST. 12003-05-08 do dziś
431.12.2009 R. -ZMIANA § 4 01.01.2010 R. ZMIANA § 5, § 9 UST. 1 ORAZ § 112010-02-03 do dziś
515.01.2021R ZMIANA: § 5, § 9 UST. 12021-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z WYMOGIEM OKREŚLONYM W ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY PODJĘLI JEDNOMYŚLNIE UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2001 R. ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIENIE PRZESŁANEK Z ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHURTOWNIA „DEMETER” S.C. NIEMIEC JÓZEF I NIEMIEC TADEUSZ2001-12-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-19 do dziś
3. Numer w rejestrze5018/2001, 5019/20012001-12-19 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA W GORLICACH2001-12-19 do dziś
5. Numer REGON4905569472001-12-19 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2010-02-03 do dziś
2. ImionaTERESA2010-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-02-03 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2001-12-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-19 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2001-12-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PROKURENT MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2001-12-19 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2010-02-03 do dziś
2. ImionaTERESA2010-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-02-03 do dziś
246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-02-03 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-02-03 do dziś
446 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-02-03 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-02-03 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-03 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-02-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-03 do dziś
946 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 2001 data złożenia 04.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBRACHUNKOWY 20012002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 data złożenia 04.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 20022003-08-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 20032004-05-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-04-25 do dziś
5data złożenia 02.05.2006 okres ZA 2005 R.2006-05-10 do dziś
6data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
7data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-21 do dziś
8data złożenia 12.03.2009 okres ZA 2008 ROK2009-03-20 do dziś
9data złożenia 27.05.2010 okres 2009 R.2010-06-21 do dziś
10data złożenia 04.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-13 do dziś
11data złożenia 20.03.2012 okres 2011 ROK2012-03-26 do dziś
12data złożenia 04.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-03-12 do dziś
13data złożenia 18.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
14data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
15data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
17data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
18data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
19data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-21 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-03-20 do dziś
52009 R.2010-06-21 do dziś
62010 ROK2011-04-13 do dziś
72011 ROK2012-03-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-03-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów