„BUSINESS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000074635
Numer REGON: 630181548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/23939/20/710]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP6301815482002-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 83882002-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-01-09 do dziś
2. Adresulica JASNA ROLA nr domu 2 nr lokalu 8 miejscowość POZNAŃ kod pocztowy 61 -609 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2002-01-09 do dziś
miejscowość POZNAŃ ulica BŁAŻEJA nr domu 54 nr lokalu D kod pocztowy 61-608 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 10 LISTOPADA 1993 R., NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA W POZNANIU UL. STRZELECKA 3, NUMER REP. A 7247/932002-01-09 do dziś
229.12.2003. REP. A 14658/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOT. ELŻBIETA ZIELIŃSKA ORAZ Z 22.03.2004 R., REP. A 3822/2004. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI UCHWALAJĄC TEKST JEDNOLITY UMOWY2004-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERKOWSKA2020-10-28 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ.2020-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERKOWSKI2002-01-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2002-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość JEDEN UDZIAŁ PO 100; RAZEM STO ZŁOTYCH2002-01-09 do dziś
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ.2020-10-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DYREKTOR SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2002-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPIERKOWSKI2013-10-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ TADEUSZ2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2013-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoNAPIERKOWSKA2013-10-10 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW I ZARZĄDZANIEM2020-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z PROWADZENIE PRAC BADAWCZO- ROZWOJOWYCH2020-10-28 do dziś
271 12 Z DORADZTWO TECHNICZNE2020-10-28 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-28 do dziś
474 90 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-28 do dziś
573 11 Z REKLAMA2020-10-28 do dziś
669 20 Z DORADZTWO PODATKOWE2020-10-28 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-10-28 do dziś
874 30 Z TŁUMACZENIE Z JĘZYKÓW OBCYCH2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 28.09.2001 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2000 -31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 -31.12.20002002-01-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20012003-02-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-10-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-10-19 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-10-11 do dziś
6data złożenia 29.09.2006 okres ZA ROK 20052006-10-10 do dziś
7data złożenia 26.09.2007 okres ROK 20062007-10-05 do dziś
8data złożenia 30.09.2008 okres ZA ROK 20072008-10-14 do dziś
9data złożenia 13.07.2009 okres ZA ROK 20082009-07-22 do dziś
10data złożenia 13.07.2010 okres ZA ROK 20092010-08-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2011 okres ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
12data złożenia 10.07.2012 okres 2011 R.2012-07-17 do dziś
13data złożenia 11.07.2013 okres ZA ROK 20122013-10-10 do dziś
14data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
15data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
16data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
17data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
18data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
19data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
20data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-10-10 do dziś
2ROK 20062007-10-05 do dziś
3ZA ROK 20072008-10-14 do dziś
4ZA ROK 20082009-07-22 do dziś
5ZA ROK 20092010-08-05 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
72011 R.2012-07-17 do dziś
8ZA ROK 20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-10-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-10-11 do dziś
4ZA ROK 20052006-10-10 do dziś
5ROK 20062007-10-05 do dziś
6ZA ROK 20072008-10-14 do dziś
7ZA ROK 20082009-07-22 do dziś
8ZA ROK 20092010-08-05 do dziś
9ZA ROK 20102011-07-20 do dziś
102011 R.2012-07-17 do dziś
11ZA ROK 20122013-10-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów