TARASZKIEWICZ, SŁABIŃSKA „PLUS” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000074573
Numer REGON: 790002027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-08-26
Sygnatura akt[RDF/234921/20/10]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTARASZKIEWICZ, SŁABIŃSKA „PLUS” SPÓŁKA JAWNA2016-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. SUWAŁKI gmina M. SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2001-12-18 do dziś
2. Adresulica NONIEWICZA nr domu 85C kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI 2005-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.05.1991 R.2001-12-18 do dziś
228.12.2009 R. ZMIENIONO § 42010-01-14 do dziś
322.12.2015 R. ZMIENIONO § 1, § 32016-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABIŃSKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTKIEWICZ2001-12-18 do dziś
TARASZKIEWICZ2016-02-26 do dziś
2. ImionaMARZENNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
TAK2016-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
TAK2003-03-06 do dziś
TAK2003-03-06 do dziś
NIE2016-02-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-02-26 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁABIŃSKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARASZKIEWICZ2016-02-26 do dziś
2. ImionaMARZENNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-01-14 do dziś
347 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
547 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
647 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
747 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
847 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
1047 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
1147 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
1247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
1347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-01-14 do dziś
1447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-01-14 do dziś
1547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
1647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-08-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów