FIRMA HANDLOWA COPIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000074311
Numer REGON: 272432705
Numer NIP: 6440012884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534473/23/312]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272432705 NIP 64400128842008-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA COPIAK SPÓŁKA JAWNA2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2001-12-20 do dziś
2. Adresulica SPACEROWA nr domu 5 kod pocztowy 41-217 poczta SOSNOWIEC 2004-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 01.04.2001 ROKU.2001-12-20 do dziś
2UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 20.12.2005 R. ZMIENIONO: ART.5, ART.6, ART.9.2006-03-30 do dziś
317.02.2011 R., PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2011-03-23 do dziś
442. UMOWA Z 17-02-2011 ZMIANA Z 20-12-2013 R. ART. 42014-01-16 do dziś
509.10.2021R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI- PKT 42021-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPIAK2011-03-23 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2011-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-03-23 do dziś
2
2. ImionaJAROSŁAW WALDEMAR2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPIAK2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE WSZYSTKIM WSPÓLNIKOM.2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPIAK2011-03-23 do dziś
2. ImionaBARBARA TERESA2011-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOPIAK2001-12-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WALDEMAR2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-03-23 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-03-23 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-01-16 do dziś
446 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-01-16 do dziś
547 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2014-01-16 do dziś
646 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2014-01-16 do dziś
746 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2014-01-16 do dziś
846 36 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2014-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2021-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2008-11-27 do dziś
2data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2008-11-27 do dziś
3data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-11-27 do dziś
4data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2008-11-27 do dziś
5data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-11-27 do dziś
6data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-11-27 do dziś
7data złożenia 20.11.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-11-27 do dziś
8data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-05 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
10data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
11data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
13data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
18data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
19data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
20data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
21data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
22data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2008-11-27 do dziś
201.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2008-11-27 do dziś
301.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2008-11-27 do dziś
401.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2008-11-27 do dziś
501.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2008-11-27 do dziś
601.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2008-11-27 do dziś
701.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-11-27 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-05-05 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-08 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-06-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów