HILEVEL TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000074161
Numer REGON: 356326711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-07-20
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19316/21/681]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP3563267112001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILEVEL TECHNOLOGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-12-18 do dziś
2. Adresulica KONFEDERACKA nr. domu 23 nr. lokalu 7 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-306 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2001 -NOTARIUSZ MARTA CMIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA ĆMIKIEWICZ, EWA ŻOCHOWSKA -ZALEWSKA S.C., UL. STOLARSKA 6, 31-043 KRAKÓW REPERTORIUM NR 2234/20012001-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaHILEVEL TECHNOLOGY INC.2001-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ2001-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZLONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000,00 ZŁ, POWYŻEJ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAHLBERG2001-12-18 do dziś
2. ImionaBJORN2001-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALCZYK2001-12-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-12-18 do dziś
222 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-12-18 do dziś
351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-18 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA TECHNOLOGICZNEGO2001-12-18 do dziś
574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-12-18 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-12-18 do dziś
774 83 Z TŁUMACZENIA I OBSŁUGA SEKRETARSKA2001-12-18 do dziś
872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-12-18 do dziś
973 10 A PRACE BADAWCZE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO -FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2001-12-18 do dziś
1080 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-18 do dziś
1151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-12-18 do dziś
1252 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-12-18 do dziś
1352 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-12-18 do dziś
1472 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-12-18 do dziś
1572 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 01.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-03-30 do dziś
5data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-03 do dziś
6data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
7data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
11data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
12data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 01.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
16data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
17data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
1501.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-03 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
1401.01.2010 -31.12.20102011-09-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów