FIRMA ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000074047
Numer REGON: 850221289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535248/23/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP8502212892001-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA2016-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość ŁAPCZYCA2001-12-21 do dziś
2. Adresnr domu 425 miejscowość ŁAPCZYCA kod pocztowy 32-744 poczta ŁAPCZYCA kraj POLSKA 2001-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 08.12.2001 R. W FORMIE ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ2001-12-21 do dziś
230.11.2010 -ZMIENIONO § 42011-01-13 do dziś
326.09.2012 R. ZMIANA § 42012-10-24 do dziś
416.08.2016 - ZMIENIONO § 12016-09-22 do dziś
5UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR 3/2019 Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2019-09-23 do dziś
630.09.2020 R., ZMIANA §3, §42020-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „GOLD DROP” SPÓŁKA CYWILNA MARIA APRYJAS, MARIA RACZYŃSKA, MAREK APRYJAS, JERZY RACZYŃSKI2001-12-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-21 do dziś
3. Numer w rejestrze1544,1543,1643,1644/012001-12-21 do dziś
5. Numer REGON8502212892001-12-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPRYJAS2001-12-21 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKA2001-12-21 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPRYJAS2001-12-21 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2001-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPRYJAS2001-12-21 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKA2001-12-21 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPRYJAS2001-12-21 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZYŃSKI2001-12-21 do dziś
2. ImionaJERZY2001-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-01-13 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-10-24 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
3data złożenia 14.08.2006 okres OD 01.01.2005 R DO 31.12.2005 R2006-09-15 do dziś
4data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-21 do dziś
5data złożenia 29.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
6data złożenia 10.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 R.2009-09-25 do dziś
7data złożenia 23.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-26 do dziś
10data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 09.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
19data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
20data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R DO 31.12.2005 R2006-09-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008-31.12.2008 R.2009-09-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów