SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM NAD SŁUPIĄ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000073969
Numer REGON: 001096835
Numer NIP: 8390028788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/3832/22/794]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010968352001-12-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM NAD SŁUPIĄ”2001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze RS 6092001-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2001-12-31 do dziś
2. Adresulica ALEJA 3-GO MAJA nr domu 37 A nr lokalu 28 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK 2006-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDNS@WP.PL2017-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-25.06.1984 R. -UCHWALENIE STATUTU -15.10.2001 R. ZMIANA PAR. 15 UST. 4 -14.12.2001 R. -ZMIANA PAR. 15 UST. 52001-12-31 do dziś
226 PAŹDZIERNIKA 2003 R., NADZWYCZAJNE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UCHWALIŁO NOWY STATUT;2003-12-22 do dziś
330.06.2006 R. -PAR. 1 UST. 2, PAR. 4 UST. 2, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 1 PKT 7, 9, 11, 12, 21, 22, 23, UST. 2, PAR. 13 PKT 14, PAR. 16 UST. 1, PAR. 20, PAR. 21 UST. 1, 6, PAR. 24 UST. 1 (1), 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 28 UST. 1 (1), 1 (2), 1 (3), 1 (4), 7, PAR. 29 UST. 5, 7, PAR. 30, PAR. 32 UST. 2, PAR. 33 UST. 1, PAR. 48 UST. 3 (1), PAR. 56 UST. 5 (1), PAR. 57 UST. 3 PKT 1, PAR. 71 UST. 2, PAR. 80, PAR. 85 UST. 2, PAR. 86, PAR. 87 UST. 2, PAR. 88, PAR. 89 UST. 1, 2, PAR. 90, PAR. 91 UST. 1, PAR. 99 UST. 5, PAR. 106 UST. 3, PAR. 107, PAR. 109, PAR. 113, PAR. 114 UST. 1, 2, PAR. 115, PAR. 116, PAR. 117 UST. 2, 5, PAR. 118, PAR. 121, PAR. 127, PAR. 128 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 131 UST. 1, 2, PAR. 136, PAR. 137 UST. 1, 2, PAR. 138, PAR. 139 UST. 1, PAR. 140, PAR. 147 UST. 1, PAR. 148 UST. 2 PKT 1, PAR. 149 UST. 1, 2 (1), 3, PAR. 152 UST. 4, 6 (1), 7, 8, PAR. 155 UST. 1, 2, 3, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-11-17 do dziś
421.04.2007 R. -ZMIENIONO: PAR. 20, PAR. 21, PAR. 42, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 152.2007-06-15 do dziś
515.01.2010 R. -PAR. 4 UST. 2 PKT 1; PAR. 4 UST. 4 PKT 2; PAR. 6 UST. 3 PAR. 6 (1); PAR. 7 UST. 2; PAR. 8 UST. 1 PKT 1B; PAR. 8 UST. 1 PKT 4; PAR. 8 UST. 1 PKT 10; PAR. 8 UST. 1 PKT 11; PAR. 8 UST. 2 PKT 1; PAR. 9; PAR. 11 UST. 1; PAR. 11 UST. 1 (1); PAR. 11 UST. 1 (2); PAR. 12 UST. 1 PKT 3, 4; PAR. 4; PAR. 12 UST. 1 PKT 4 (1); PAR. 12 UST. 1 PKT 5; PAR. 12 UST. 1 PKT 6; PAR. 12 UST. 1 PKT 6 (1); PAR. 12 UST. 1 PKT 6 (2); PAR. 12 UST. 1 PKT 8; PAR. 12 UST. 1 PKT 17A; PAR. 12 UST. 1 PKT 1 PKT 21; PAR. 12 UST. 1 PKT 22; PAR. 12 UST. 3, 4; PAR. 13 PKT 14; PAR. 16 UST. 2 PKT 3; PAR. 18 PKT 7, 8; PAR. 18 UST. 1 PKT 1, 3, 6; PAR. 19 UST. 1; PAR. 21 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 21 UST. 5; PAR. 21 UST. 6 PKT 1, 2, 3; PAR. 24 UST. 1 ZD.1, 3; PAR. 25 UST. 1, 2; PAR. 26 UST. 1 PKT 1; PAR. 26 UST. PKT 4; PAR. 26 UST, 2; PAR. 26 UST. 3; PAR. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; PAR. 35 ZD 1; PAR. 35 PKT 15; PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 38 (1), (3), (4), (5), (6); PAR. 39 UST. 4; PAR. 40 UST. 2 PKT 1; PAR. 40 UST. 3, PAR. 41 UST. 1 ZD.2; PAR. 42 UST. 1 PKT 9, 10, 13, 29, 31, 33; PAR. 42 UST. 3; PAR. 45, 46; PAR. 48 (1); PAR. 48 UST. 1, 6; PAR. 49 UST. 1; PAR. 50 UST. 1 PKT 4, 6; PAR. 60 UST. 1 PKT 12; PAR. 50 UST. PKT 16; PAR. 60 UST. 1 PKT 17; PAR. 50 UST. 2; PAR. 54 UST. 6; PAR. 56, 57, 58, 59, 60 PKT 2, 3; PAR. 61 UST. 5 11 (1); PAR. 64 UST. 1; PAR. 68 UST. 1, 2; PAR. 69 (1); PAR. 70 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 72, 73, 74, 76, 82, 83; PAR. 87 UST. 4; PAR. 88 (1); PAR. 89 UST. 3; PAR. 90, 93, 97 UST. 4; PAR. 98 UST. 3, 5; PAR. 99 UST. 4; PAR. 105, 106 UST. 1 PKT 1; PAR. 106 UST. PKT 2; PAR. 113, 114, 115; PAR. 118; PAR. 120 UST. 1 PKT 1; PAR. 122, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 137 UST. 1 PKT 2, PAR. 137 UST. 1 (1), PAR. 143, 145 UST. 1, 3, PAR. 147 UST. 1, PAR. 148 UST., PAR. 151 UST. 3, 4, PAR. 152 UST. 3, 4, 4 (1), 4 (2), PAR. 154, 157, 150. TEKST JEDNOLITY 15.01.2010 R.2010-03-15 do dziś
602.07.2018R. ZMIANA PAR.7,PAR.8,PAR.10,PAR.11. PAR.13,PAR.14,PAR.18,PAR.27,PAR.28,PAR.24,PAR. 30,PAR.32,PAR.33,PAR.35,PAR.39,PAR.40,PAR.48,P AR.52,PAR.61,PAR.62,PAR.64,PAR.65,PAR.66,PAR.6 7,PAR.68,PAR.69,PAR.70,PAR.86,PAR.87,PAR.88,PAR .89,PAR.91,PAR.92,PAR.106,PAR.120,PAR.121,PAR.1 30,PAR.145,PAR.149,PAR.152,PAR.1562018-11-28 do dziś
730.06.2019 R. ZMIANA PAR.52 UST.4 STATUTU.2019-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2019-09-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoORKISZ2001-12-31 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAŃSKA2019-09-20 do dziś
2. ImionaIWONA2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYSEK2019-09-20 do dziś
2. ImionaMAREK2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAU2017-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURS2016-10-13 do dziś
2. ImionaROMAN2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPERA2016-10-13 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUDZIK2016-10-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDYS2016-10-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROWICZ2016-10-13 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINIECKA2016-10-13 do dziś
2. ImionaTERESA2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKLAWIKOWSKI2009-11-03 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ BRONISŁAW2009-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-11-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPODPISYWANIE UMÓW WSPÓLNIE Z CZŁONKAMI ZARZĄDU Z WYKONAWCAMI, Z BANKAMI W SPRAWIE OTWIERANIA I ZAMYKANIA KONT, LOKAT BANKOWYCH I ICH ANEKSOWANIE.2009-11-03 do dziś
21. NazwiskoJARGIEŁŁO2022-04-05 do dziś
2. ImionaDOROTA2022-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-05 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaROZSZERZA SIĘ ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA O: 1. PODPISYWANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM WSZYSTKICH UMÓW Z OSOBAMI TRZECIMI; 2. PODPISYWANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI AKTÓW NOTARIALNYCH2022-04-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-03-15 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-03-15 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 12.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
6data złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
7data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
9data złożenia 11.02.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
10data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-07-22 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-08-23 do dziś
12data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-10-31 do dziś
13data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
15data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-20 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
21data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
22data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
23data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-10-31 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-08-23 do dziś
801.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-10-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-22 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-09 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-03-15 do dziś
801.01.2010 DO 31.12.20102011-07-22 do dziś
901.01.2011 DO 31.12.20112012-08-23 do dziś
1001.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-10-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów