FIRMA HANDLOWA „MAWA” MAŁGORZATA GLEŃ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073912
Numer REGON: 850546092
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-04-06
Sygnatura akt[RDF/479268/23/284]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „MAWA” MAŁGORZATA GLEŃ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ2013-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2001-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica RZESZOWSKA nr domu 114 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2013-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA -20.05.1998 R. ANEKS -01.04.2000 R. ANEKS -04.09.2000 R. ANEKS -10.11.2000 R. ANEKS -29.11.2000 R. ANEKS -20.04.2000 R. UCHWAŁA -10.10.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 10.10.2001 R.2001-12-17 do dziś
210.06.2002 R. ZMIANA CAŁEJ UMOWY, ZMIENIONO WSTĘP DO UMOWY, TREŚĆ UMOWY OZNACZONO PARAGRAFAMI OD 1 DO 23.2002-08-13 do dziś
330.03.2010 R. -ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ OSOBNO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLEŃ2001-12-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGLEŃ2002-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY LESZEK2002-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-13 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-08-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-05-27 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-05-27 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2010-05-27 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2010-05-27 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2010-05-27 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRZEZ INTERNET2010-05-27 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2010-05-27 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-04 do dziś
3data złożenia 21.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-08 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-23 do dziś
5data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
6data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
7data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
8data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
9data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
10data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
11data złożenia 12.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 18.04.20132016-02-23 do dziś
12data złożenia 12.01.2016 okres OD 19.04.2013 DO 31.12.20132016-02-23 do dziś
13data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-05 do dziś
14data złożenia 05.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-05 do dziś
15data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-10 do dziś
17data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
18data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-04-06 do dziś
19data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 07.04.20202023-04-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 18.04.20132016-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr V GU 8/13 data 19.04.20132013-05-16 do dziś
2. Informacje o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH; SYGN.AKT VGUP 5/13 data 17.01.20202020-12-22 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2013-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSIK2013-05-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2013-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-16 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów