FIRMA HANDLOWA „Z.B.J.” DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073891
Numer REGON: 370345940
Numer NIP: 6861295075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497112/23/908]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3703459402006-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „Z.B.J.” DUDYCZ AGATA DUDYCZ JAN SPÓŁKA JAWNA2001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat BRZOZOWSKI gmina BRZOZÓW miejscowość BRZOZÓW2001-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZÓW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 47 kod pocztowy 36-200 poczta BRZOZÓW kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA 09.01.1997 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZAWARTY W DNIU 09.03.1998 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZAWARTY W DNIU 25.02.2000 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ZAWARTY W DNIU 31.03.2000 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 25.10.2001 R.2001-12-17 do dziś
215.05.2006 R. ZMIANA PAR. OD 14 DO 18, DODANO PAR. OD 19 DO 21.2006-06-13 do dziś
3ZMIANA UMOWY Z DNIA 04.05.2007 R. ZMIANA TREŚCI PARAGRAFU NR 4 UMOWY SPÓŁKI2007-05-18 do dziś
410.08.2009 R. -ZMIANA W PAR. 42009-10-06 do dziś
515.10.2013 R. PAR. 4, PAR. 152014-03-13 do dziś
630.06.2017R. - ZMIANA W PAR. 3 I PAR. 42018-01-16 do dziś
7ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI NR 01/18 Z DNIA 26.06.2018R., WPROWADZAJĄCY ZMIANĘ W PAR. 42018-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 09.01.1997 R. ANEKS Z DNIA 29.02.2000 R. ANEKS Z DNIA 31.03.2000 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W DNIU 25.10.2001 R.2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „ZBJ” S.C. DUDYCZ JAN I SPÓŁKA2001-12-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer w rejestrze21572001-12-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ GMINY BRZOZÓW2001-12-17 do dziś
5. Numer REGON3703459402001-12-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDYCZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaAGATA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDYCZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDYCZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaAGATA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDYCZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-10-06 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-06 do dziś
323 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-10-06 do dziś
423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-10-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-10-06 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2014-03-13 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2014-03-13 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2014-03-13 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2004 -31.12.2004, 01.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
2data złożenia 05.02.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
3data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
4data złożenia 13.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
5data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
6data złożenia 22.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
7data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
8data złożenia 22.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31. 12. 2012 R.2013-05-29 do dziś
9data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
13data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
15data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
17data złożenia 16.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
18data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.2004, 01.01.2005 -31.12.20052006-04-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31. 12. 2012 R.2013-05-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-16 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów