„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000073823
Numer REGON: 639526227
Numer NIP: 9720910166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-09-13
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/23061/23/565]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP6395262272002-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & G TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 125102002-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-01-02 do dziś
2. Adresulica WROŃSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 60-201 poczta POZNAŃ 2005-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10.11.1998 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 3 M. 4, PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ STERLING REP. A 7185/1998 AKT NOTARIALNY Z 18.07.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY MŁYŃSKIEJ 3 M. 4, PRZEZ NOTARIUSZ URSZULĘ STERLING REP. A NR 1866/2001 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1 I 3, PAR. 14, PAR. 21 AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.10.2001 R. SPORZĄDZONY W KN W POZNANIU PRZEZ NOTARIUSZ URSZULĘ STERLING -REP. A 3305/2001 -ZMIENIONO PAR. 10 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-01-02 do dziś
224.06.2002 R., REP. A NR 2038/2002, NOTARIUSZ URSZULA STERLING, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 152002-09-10 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 30 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 2627/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ MARCINIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 36/5. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: § 8 I § 9.2020-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2002-01-02 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWSKI2002-01-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-01-02 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2023-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. data złożenia 05.09.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2002-01-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-29 do dziś
6data złożenia 07.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
7data złożenia 13.02.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-02 do dziś
8data złożenia 23.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-05 do dziś
9data złożenia 24.02.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-02-28 do dziś
10data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
11data złożenia 23.01.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
12data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
13data złożenia 03.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
14data złożenia 24.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
15data złożenia 23.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-13 do dziś
16data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
17data złożenia 23.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
18data złożenia 16.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
19data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
20data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
21data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-18 do dziś
22data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-05 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-02-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-21 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-03-02 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-03-05 do dziś
801.01.2010 DO 31.12.20102011-02-28 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-19 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-02-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-13 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-23 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-18 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R.2002-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 19 LIPCA 2023 ROKU W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ MARCINIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 36/5, REPERTORIUM A NR 850/2023 , 01.08.20232023-09-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2023-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoRUSKOWIAK2023-09-13 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 19 LIPCA 2023 ROKU W SPRAWIE OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ MARCINIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 36/5, REPERTORIUM A NR 850/2023 , 01.08.20232023-09-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów