FIRMA HANDLOWA ŁOBASZ & NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073780
Numer REGON: 930473879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-12-15
Sygnatura akt[RDF/462243/22/756]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304738792001-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ŁOBASZ & NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość STRZELIN2001-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość STRZELIN ulica WOLNOŚCI nr domu 25A kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2007-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2001 R.2001-12-17 do dziś
220.04.2000 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ANEKS DO UMOWY ZMIANA PKT 6 UMOWY2007-05-31 do dziś
320.04.2007 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ANEKS DO UMOWY ZMIANA PKT 6 UMOWY2012-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleFIRMĘ HANDLOWĄ ŁOBASZ & NOWAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA PRZEKSZTAŁCONO W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA ŁOBASZ & NOWAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA2001-12-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer w rejestrze721, 6832001-12-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY W STRZELINIE2001-12-17 do dziś
5. Numer REGON9304738792001-12-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBASZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaHALINA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2001-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN WŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBASZ2001-12-17 do dziś
2. ImionaHALINA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2001-12-17 do dziś
2. ImionaROMAN WŁADYSŁAW2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-04-22 do dziś
247 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2011-04-22 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2011-04-22 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-22 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2011-04-22 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2011-04-22 do dziś
747 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2011-04-22 do dziś
846 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2011-04-22 do dziś
946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2011-04-22 do dziś
1046 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-04-22 do dziś
1145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-04-22 do dziś
1245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-04-22 do dziś
1345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2011-04-22 do dziś
1445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2011-04-22 do dziś
1547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2011-04-22 do dziś
1645 20 Z OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2011-04-22 do dziś
1756 21 Z DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2011-04-22 do dziś
1847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2011-04-22 do dziś
1966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT2011-04-22 do dziś
2066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-04-22 do dziś
2166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-04-22 do dziś
2281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-22 do dziś
2381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-04-22 do dziś
2443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-04-22 do dziś
2543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-04-22 do dziś
2641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-04-22 do dziś
2741 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-04-22 do dziś
2843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-04-22 do dziś
2943 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-04-22 do dziś
3043 39 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-04-22 do dziś
3143 31 Z TYNKOWANIE2011-04-22 do dziś
3243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-04-22 do dziś
3343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-04-22 do dziś
3445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-04-22 do dziś
3552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY (DOT. HOLOWANIA I POMOCY DROGOWEJ)2011-04-22 do dziś
3645 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-04-22 do dziś
3755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-04-22 do dziś
3855 30 Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH I POLA NAMIOTOWE2011-04-22 do dziś
3956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-04-22 do dziś
4056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-04-22 do dziś
4156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-04-22 do dziś
4250 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2011-04-22 do dziś
4350 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2011-04-22 do dziś
4468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-04-22 do dziś
4568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI2011-04-22 do dziś
4678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-04-22 do dziś
4792 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-04-22 do dziś
4881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2011-04-22 do dziś
4996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-04-22 do dziś
5093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2001 DO 31.12.20012019-01-03 do dziś
2OD 01.01.2002 DO 31.12.20022019-01-03 do dziś
3OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-01-03 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-01-03 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-01-03 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-01-03 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-01-03 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-01-03 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-01-03 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-01-03 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-01-03 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-03 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-03 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-03 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-03 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-03 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-12-15 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-12-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów