FIRMA DYSTRYBUCYJNA „KABANOS” K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073704
Numer REGON: 510320320
Numer NIP: 7391021380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/446394/22/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP5103203202003-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DYSTRYBUCYJNA „KABANOS” K.SZEPIOŁA, S.STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2001-12-18 do dziś
2. Adresulica TRACKA nr domu 7 kod pocztowy 10-364 poczta OLSZTYN 2004-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.06.1995 R.UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ORAZ ANEKS SPORZĄDZONY DNIA 5 GRUDNIA 2001 R.2001-12-18 do dziś
228.11.2002 R. ZMIENIONO PAR. 72003-01-10 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/2010 Z DNIA 12.03.2010 R. ZMIENIONO § 7 UMOWY.2010-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEPIOŁA2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2001-12-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEPIOŁA2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EDWARD2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2001-12-18 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-04-08 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-04-08 do dziś
352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-04-08 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-08 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-04-08 do dziś
610 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2010-04-08 do dziś
746 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-04-08 do dziś
846 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-04-08 do dziś
946 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-04-08 do dziś
1046 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 14.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 14.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 14.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2005-12-02 do dziś
2data złożenia 13.12.2007 okres 2005 R.2008-02-21 do dziś
3data złożenia 13.12.2007 okres 2006 R.2008-02-21 do dziś
4data złożenia 09.10.2008 okres ZA 2007 ROK2008-10-27 do dziś
5data złożenia 07.04.2010 okres 2008 ROK2010-04-08 do dziś
6data złożenia 28.09.2010 okres ZA 2009 ROK2010-10-04 do dziś
7data złożenia 27.02.2013 okres 2010 ROK2013-03-06 do dziś
8data złożenia 27.02.2013 okres 2011 ROK2013-03-06 do dziś
9data złożenia 16.12.2013 okres 2012 R.2013-12-17 do dziś
10data złożenia 02.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
11data złożenia 03.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
12data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
13data złożenia 28.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
14data złożenia 14.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16data złożenia 13.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-13 do dziś
17data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
18data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-12-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-12-02 do dziś
32005 R.2008-02-21 do dziś
42006 R.2008-02-21 do dziś
5ZA 2007 ROK2008-10-27 do dziś
62008 ROK2010-04-08 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-10-04 do dziś
82010 ROK2013-03-06 do dziś
92011 ROK2013-03-06 do dziś
102012 R.2013-12-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-09 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów