A & M KNEDLER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000073657
Numer REGON: 170765972
Numer NIP: 5782565918
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-01-26
Sygnatura akt[RDF/275522/21/733]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1707659722003-05-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & M KNEDLER SPÓŁKA JAWNA2002-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat NOWODWORSKI gmina KRYNICA MORSKA miejscowość KRYNICA MORSKA2005-11-08 do dziś
2. Adresulica PORTOWA nr domu 9B nr lokalu 5 kod pocztowy 82-120 poczta KRYNICA MORSKA 2005-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA & M KNEDLER SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ ELBLĄG2005-11-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄSKI gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2005-11-08 do dziś
3. Adresulica DOJAZDOWA nr domu 14D miejscowość ELBLĄG kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG 2005-11-08 do dziś
21. Firma oddziałuA & M KNEDLER SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ WYSOKIN2005-11-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina ODRZYWÓŁ miejscowość WYSOKIN2005-11-08 do dziś
3. Adresulica OGRODOWA nr domu 15 miejscowość WYSOKIN kod pocztowy 26-425 poczta ODRZYWÓŁ 2005-11-08 do dziś
miejscowość WYSOKIN ulica OGRODOWA nr domu 16 kod pocztowy 26-425 poczta ODRZYWÓŁ kraj POLSKA 2006-06-30 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15.10.2001 R. ANEKSEM Z DNIA 10.12.2001 R. ZMIENIONO PAR.2 UMOWY SPÓŁKI ANEKSEM NR 2 Z DNIA 18.01.2002 R. ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI ANEKSEM NR 3 Z DNIA 31.01.2002 R. ZMIENIONO PAR. 14 UMOWY SPÓŁKI2002-02-27 do dziś
2ANEKSEM NR 4 Z DNIA 31.12.2002 R. DOKONANO ZMIANY PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI; ANEKSEM NR 5 Z DNIA 31.12.2002 R. DOKONANO ZMIANY PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2003-05-07 do dziś
3ANEKSEM NR 6 Z DNIA 07.10.2005 R. ZMIENIONO WSTĘP UMOWY ORAZ § 2, § 3, DODANO: W § 6 PKT 12, 13, 14, 15 UMOWY SPÓŁKI.2005-11-08 do dziś
425.11.2009 R. ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2009-12-31 do dziś
502.04.2013 R. ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI ZGODNIE Z ANEKSEM NR 8 DO UMOWY Z DNIA 25.11.2009 R.2013-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEDLER2002-02-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEDLER2002-02-27 do dziś
2. ImionaMARIOLA RENATA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEDLER2002-02-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEDLER2002-02-27 do dziś
2. ImionaMARIOLA RENATA2002-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-31 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy165 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2020-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R. data złożenia 31.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 26.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
6data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-29 do dziś
7data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
9data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
10data złożenia 13.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
14data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
15data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
16data złożenia 11.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-10 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów