BOLESŁAWIECKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000073627
Numer REGON: 230444635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-11-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/17425/21/560]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP2304446352001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLESŁAWIECKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr. w rejestrze 20732001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2001-12-18 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr. domu 8 miejscowość BOLESŁAWIEC kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 GRUDNIA 1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZYK BARBARA WRÓBLEWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA -REP. A NR 25766/97; 16 SIERPNIA 2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZYK NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZYK REP. A NR 24989/2001 -ZMIANY PAR. 4 UST. 1; DZIAŁ II; PAR. 5, 10 PAR. 11 UST. 3, PAR. 11 UST. 4, PAR. 12 UST. 2; UST. 3; UST. 4, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, ROZDZIAŁ B „RADA NADZORCZA” ; ROZDZIAŁ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30.2001-12-18 do dziś
2DNIA 28.03.2002 R. AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 7951/2002 SPORZĄDZONYM PRZEZ GRZEGORZA KUZARA ASESORA NOTARIALNEGO ZASTĘPCĘ PAWŁA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. DŁUGIEJ 31 ZMIENIONO PAR. 6; PAR. 7.2002-07-03 do dziś
3DNIA 19.07.2002 R.AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A nr 4704/2002 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ RALKO -PAŁKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. TEATRALNEJ 1 W BOLESŁAWCU ZMIENIONO: § 15 UST. 5 § 25 UST. 12002-09-06 do dziś
420. LISTOPADA 2002 ROKU -REPERTORIUM A 5636/2002 KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ MINCEL BOLESŁAWIEC UL. A. MICKIEWICZA 9/7 ZMIANA: § 3; § 5 (PUNKTY OD 3 DO 54) ; § 7; § 8; § 9; § 10; § 11; § 12; § 14; § 17; § 18; § 19; § 20; § 25;2003-02-21 do dziś
5DNIA 04.09.2003 R. AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A 4 874/2003 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA GRZEGORZA MINCELA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BOLESŁAWCU PRZY UL. A. MICKIEWICZA 9/7, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2003-11-03 do dziś
6DNIA 11-07-2007 R.- UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 5686/2007 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JOLANTĘ RALKO-PAŁKĘ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BOLESŁAWCU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 16 ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI;2007-08-06 do dziś
724.07.2012 R., REP. A NR 3782/2012, NOTARIUSZ IWONA Z. BRZOSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU, UL. OGRODOWA 6; ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: § 5, § 6, § 7 UST. 3, § 8 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4 PKT D, E, UST. 6, UST. 7 PKT B, UST. 8, 9, 10, 11, 12, § 12 UST. 2, § 15 UST. 5, § 17, § 19, § 20 UST. 2, § 25 UST. 12012-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaMINISTER SKARBU PAŃSTWA2001-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 35.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.780.000 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2001-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3330000,00 PLN2004-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11780000,00 PLN2001-12-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDKIEWICZ2017-03-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA EWA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-30 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYSKALOK2021-11-26 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-26 do dziś
21. NazwiskoRYSKALOK2006-07-11 do dziś
2. ImionaLESZEK2006-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-11 do dziś
31. NazwiskoRYSKALOK2003-02-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2003-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-12 do dziś
232 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-09-12 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-09-12 do dziś
409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2012-09-12 do dziś
523 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2012-09-12 do dziś
623 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2012-09-12 do dziś
708 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-09-12 do dziś
808 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2012-09-12 do dziś
923 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2021-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 23.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 22.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-06-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-01 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-07-11 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-05-13 do dziś
8data złożenia 22.04.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-05-12 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
12data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 19.07.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-10-07 do dziś
16data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
20data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 DO 31.12.20052006-07-11 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
301.01.2005 DO 31.12.20052006-07-11 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-05-13 do dziś
601.01.2009 DO 31.12.20092010-05-12 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
13OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-10-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-01 do dziś
401.01.2005 DO 31.12.20052006-07-11 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-28 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.20082009-05-13 do dziś
701.01.2009 DO 31.12.20092010-05-12 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
14OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-10-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów