SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000073601
Numer REGON: 000038014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-07-13
Sygnatura akt[RDF/223484/20/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Tbd
1. TbdINSTYTUT BADAWCZY2012-07-31 do dziś
2. TbdREGON 000038014 NIP 63401331632011-07-29 do dziś
3. TbdSIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ- INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL2019-06-07 do dziś
5. Tbdnazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO -ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze BR 52001-12-19 do dziś
5. TbdNIE2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Tbd
1. Tbdkraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-12-19 do dziś
2. Tbdulica AL. ROŹDZIEŃSKIEGO nr domu 188 kod pocztowy 40-203 poczta KATOWICE2001-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Tbd104.09.1992 R.2001-12-19 do dziś
212.01.1995 R. ANEKS NR 1 -ZMIANA PAR. 8 UST. 12004-09-21 do dziś
324.02.2011 R.-UCHWALENIE STATUTU PRZEZ RADĘ NAUKOWĄ; ZMIANIE ULEGŁ CAŁY AKT 04.04.2011 R.-ZATWIERDZENIE STATUTU PRZEZ MINISTRA GOSPODARKI2011-07-29 do dziś
4DATA ZMIANY STATUTU: 24.09.2013 R., DATA ZATWIERDZENIA STATUTU: 01.10.2013 R. ZMIANIE ULEGŁ CAŁY AKT2013-11-29 do dziś
5DATA ZMIANY STATUTU: 12.05.2017R. DATA ZATWIERDZENIA STATUTU: 31.05.2017R. ZMIANIE ULEGŁ CAŁY AKT.2017-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. TbdNIEOZNACZONY2001-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
1
1. TbdMINISTER ROZWOJU2016-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 9 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 10 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 11 - Tbd
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. TbdDYREKTOR2001-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
12. TbdBERNATT2006-12-20 do dziś
3. TbdJAKUB PAWEŁ2006-12-20 do dziś
4. Tbd***********2006-12-20 do dziś
21. TbdJAKUBIEC2001-12-19 do dziś
2. TbdMIECZYSŁAW2001-12-19 do dziś
3. Tbd***********2001-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. TbdMINISTER ROZWOJU I FINANSÓW2017-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. TbdGOŁĄBEK2006-01-06 do dziś
2. TbdBARBARA MAŁGORZATA2006-01-06 do dziś
3. Tbd***********2006-01-06 do dziś
4. TbdŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW2006-01-06 do dziś
21. TbdPOLAK2011-08-26 do dziś
2. TbdARTUR2011-08-26 do dziś
3. Tbd***********2011-08-26 do dziś
4. TbdŁĄCZNA, DO REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DYREKTORA I PROKURENTA LUB DWÓCH PROKURENTÓW2011-08-26 do dziś
31. TbdGAWRON2013-11-29 do dziś
2. TbdSTANISŁAW ALBERT2013-11-29 do dziś
3. Tbd***********2013-11-29 do dziś
4. TbdPROKURA ŁĄCZNA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM.2013-11-29 do dziś
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Tbd
1. Tbd185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-29 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-07-29 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-29 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-07-29 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-07-29 do dziś
627 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2011-07-29 do dziś
728 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2011-07-29 do dziś
829 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-07-29 do dziś
929 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-07-29 do dziś
1026 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-07-29 do dziś
1133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-07-29 do dziś
1233 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-07-29 do dziś
1333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-07-29 do dziś
1446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-07-29 do dziś
1547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-07-29 do dziś
1633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-07-29 do dziś
1772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-07-29 do dziś
1858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-07-29 do dziś
1958 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-07-29 do dziś
2084 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2011-07-29 do dziś
2191 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2011-07-29 do dziś
2263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-07-29 do dziś
2369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2011-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Tbd1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 06.08.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 16.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-08-31 do dziś
3data złożenia 11.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
4data złożenia 05.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
5data złożenia 27.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
6data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-09 do dziś
7data złożenia 13.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-26 do dziś
8data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
9data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
10data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
11data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2019 DO 31.03.20192019-10-22 do dziś
18data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
2. Tbd1okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-21 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-09 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.03.20192019-10-22 do dziś
13OD 01.04.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Tbd1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-09-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-21 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-09-01 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-09 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-10-26 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-21 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.03.20192019-10-22 do dziś
18OD 01.04.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Tbd1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 2 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 3 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 4 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 5 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 6 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 7 - Tbd
Brak wpisów
Rubryka 8 - Tbd
Brak wpisów