„DOLEZYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000073400
Numer REGON: 271291409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222417/20/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2712914092001-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLEZYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr. w rejestrze 89302001-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-12-28 do dziś
2. Adresulica KOSZYKOWA nr. domu 1B miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-760 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.1992 R. ASESOR NOTARIALNY JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 17318/92; 2. 27.06.2001 R. NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REPERTORIUM A NR 3864/2001 ZMIANA PAR. 62001-12-28 do dziś
231.05.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 5634/2010, NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, ZMIENIONO § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2010-06-08 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 1417/2016 Z DNIA 08.03.2016R.KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH,UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH NUMER 6,NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, UCHWAŁĄ NR 1/2016 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „DOLEZYCH” SP.Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZMIENIONO TREŚĆ PAR.6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2016-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaDOLEZYCH GMBH UND CO Z SIEDZIBĄ W DORTMUND, NIEMCY2001-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ -40 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 119.600,00 PLN2001-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego119600,00 PLN2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115600,00 PLN2001-12-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZYCZKA2002-04-26 do dziś
2. ImionaJACEK KRZYSZTOF2002-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEISEWITT2001-12-28 do dziś
2. ImionaKARL HEINZ2001-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH2010-06-08 do dziś
225 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-06-08 do dziś
328 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2010-06-08 do dziś
413 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-06-08 do dziś
513 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2010-06-08 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-06-08 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-06-08 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-08 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-08 do dziś
1022 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy130 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2017-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 16.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-04-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R.2003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 10.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 -DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 -DO 31.12.20032004-12-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 16.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
5data złożenia 21.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
6data złożenia 18.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
7data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 25.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
11data złożenia 22.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
12data złożenia 26.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
13data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
14data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 R.2003-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-09-26 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-10 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-09-28 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-07 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów