APTEKA „W PASTORÓWCE” MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, MARIAN DETTLAFF SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000073369
Numer REGON: 191249197
Numer NIP: 5881534335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-02-22
Sygnatura akt[RDF/469566/23/181]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1912491972001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „W PASTORÓWCE” MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, MARIAN DETTLAFF SPÓŁKA JAWNA2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2001-12-18 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 237 miejscowość WEJHEROWO kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO kraj POLSKA 2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.10.2001 R.2001-12-18 do dziś
222 GRUDNIA 2009 ROKU ZMIENIONO PARAGRAF 6 UMOWY2010-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 20 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „W PASTORÓWCE” MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, MARIAN DETTLAFF SPÓŁKA CYWILNA2001-12-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyINNY REJESTR2001-12-18 do dziś
3. Numer w rejestrzeFA GD/9211/A-161/962001-12-18 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY2001-12-18 do dziś
5. Numer REGON1912491972001-12-18 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDETTLAFF2001-12-18 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDETTLAFF2001-12-18 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-22 do dziś
247 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2010-02-22 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-22 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-22 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-22 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-22 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-02-22 do dziś
847 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2010-02-22 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2010-02-22 do dziś
1047 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI2010-02-22 do dziś
1147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2010-02-22 do dziś
1245 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW2010-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192001-12-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-01 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-01 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów