FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATA-CAR” IMPORT-EXPORT A.MAJOR, K.ZWOLIŃSKI-SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073297
Numer REGON: 710001441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-05-24
Sygnatura akt[RDF/490326/23/985]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP7100014412004-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATA-CAR” IMPORT-EXPORT A.MAJOR, K.ZWOLIŃSKI-SPÓŁKA JAWNA2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2001-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica BRZESKA nr domu 134B kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2009-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2001 R-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 05.12.2001 R-ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ-ZMIANA: PAR. 1, PAR. 22001-12-18 do dziś
214.07.2009 R. ZMIANA PAR. 3, PAR. 62009-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOR2001-12-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJOR2001-12-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2001-12-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-08-06 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-06 do dziś
349 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-08-06 do dziś
449 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-08-06 do dziś
549 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2009-08-06 do dziś
649 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-08-06 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-08-06 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-06 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-06 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-06 do dziś
1145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2009-08-06 do dziś
1245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-08-06 do dziś
1345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 21.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-03-17 do dziś
3data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
4data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 28.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
6data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
7data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
8data złożenia 17.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
9data złożenia 24.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
10data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-05 do dziś
11data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
12data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
13data złożenia 07.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 24.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-30 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów