SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000073265
Numer REGON: 001317101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-07-02
Sygnatura akt[RDF/400145/22/96]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001317101 NIP 75100023552007-09-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W OPOLU nr. w rejestrze RSA 10732001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina KLUCZBORK miejscowość KLUCZBORK2001-12-18 do dziś
2. Adresulica OSSOWSKIEGO nr. domu 29 kod pocztowy 46-203 poczta KLUCZBORK 2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.09.1995 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2001-12-18 do dziś
226.06.2003 R. -ZMIENIA SIĘ WSZYSTKIE PARAGRAFY STATUTU OD NUMERU 1 DO NR 92 I DODAJE SIĘ PARAGRAFY: 93, 94, 95.2003-07-22 do dziś
328.11.2007 R. ZMIANA PAR.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, OD PAR. 14 DO PAR. 19, OD PAR. 21 DO PAR. 27, OD PAR. 29 DO PAR. 53, OD PAR. 55 DO PAR. 62, OD PAR. 65 DO PAR. 79, OD PAR. 81 DO PAR. 95. DODAJE SIĘ PAR.: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. 19.09.2008 R. ZMIANA PAR.: 7, 3, 11, 12, 13, 20, 28, 29, 40, 54, 63, 64, 80.2008-10-02 do dziś
4ZMIANA CAŁEJ TREŚCI STATUTU ZATWIERDZONA UCHWAŁĄ NR 6 Z DNIA 21.06.2018R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2019-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRESZKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaMARIAN IGNACY2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
21. NazwiskoSOKOŁUCHA2001-12-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
31. NazwiskoFINIK2001-12-18 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2019-07-05 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABIEGA2019-07-05 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUSZ2016-07-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JÓZEF2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWICZ2016-07-25 do dziś
2. ImionaMARIAN2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁABĘDZKI2016-07-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW ANDRZEJ2016-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2019-07-05 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-06 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
5data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
8data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
11data złożenia 18.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-01 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
18data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
20data złożenia 02.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów