„BUDOMAT” PRUS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000073237
Numer REGON: 010810501
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-06-08
Sygnatura akt[RDF/296448/21/734]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010810501 NIP 12300306892010-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMAT” PRUS SPÓŁKA JAWNA2001-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2001-12-20 do dziś
2. Adresulica AL. KRAKOWSKA nr. domu 172 A miejscowość ŁAZY kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2001-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDOMAT” PRUS SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W RASZYNIE2001-12-20 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2001-12-20 do dziś
3. Adresulica GODEBSKIEGO nr. domu 19A kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN 2001-12-20 do dziś
21. Firma oddziału„BUDOMAT” PRUS SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W PRZYSUSZE2015-07-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina PRZYSUCHA miejscowość SMOGORZÓW2015-07-15 do dziś
3. Adresmiejscowość SMOGORZÓW ulica UL. GŁÓWNA nr domu 8 kod pocztowy 26-400 poczta PRZYSUCHA kraj POLSKA 2015-07-15 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ: 28.11.1994 R. 27.11.2001 R. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-20 do dziś
225.02.2003 R. -USUNIĘTO PAR. 4 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-03-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.11.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 11249/2007, NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA, 05-090 RASZYN, AL.KRAKOWSKA 29 -W PARAGRAFIE 4 DODANO PUNKTY OD 4 DO 36, W PARAGRAFIE 6 DODANO PUNKTY 5 I 6 UMOWY SPÓŁKI2007-12-14 do dziś
406.06.2011R. -PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2011-08-08 do dziś
5PROTOKÓŁ Z DNIA 01.01.2012 R. ZMIANA W OKREŚLENIU WSPÓLNIKÓW, ZMIANA PAR. 4 I PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2012-02-14 do dziś
6DATA ZMIANY: 08.04.2014; ZMIANA W PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI2014-05-06 do dziś
710.06.2015 R. - ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2015-07-15 do dziś
812.10.2015 R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2015-12-14 do dziś
907.08.209 R., ZMIANA § 6, § 9(2)2019-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDOMAT” SPÓŁKA CYWILNA PRUS JAN A., PRUS DANUTA M., PRUS STANISŁAW, PRUS JOLANTA2001-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze2550, 2549, 2546, 25472001-12-20 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY LESZNOWOLA2001-12-20 do dziś
5. Numer REGON0108105012001-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORACZ2012-02-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2019-10-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2019-10-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-04 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6
2. ImionaSTANISŁAW JAN2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2001-12-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW2001-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2019-10-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2019-10-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2019-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaORACZ2012-02-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2001-12-20 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2001-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-02-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-02-14 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-02-14 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-14 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-07-15 do dziś
247 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2015-07-15 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-14 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.12.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 20.12.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-05-17 do dziś
4data złożenia 06.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-12 do dziś
5data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
6data złożenia 28.04.2008 okres 2007 R.2008-05-19 do dziś
7data złożenia 04.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
8data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
9data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
10data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-25 do dziś
11data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-11 do dziś
12data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
13data złożenia 25.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
14data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
17data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
18data złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
19data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-10 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-05-25 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów