FIRMA HANDLOWA „TESSO” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ KOWALCZYK DOROTA KOWALCZYK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000073189
Numer REGON: 190198747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491281/23/724]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP1901987472001-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TESSO” SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ KOWALCZYK DOROTA KOWALCZYK2001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2001-12-17 do dziś
2. Adresulica SPOKOJNA nr domu 20 A miejscowość GDYNIA kod pocztowy 81-549 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2001-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112 LISTOPADA 2001 R.2001-12-17 do dziś
2ANEKS NR 1 Z DNIA 17.12.2002 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, POPRZEZ DODANIE PKT 7 W PARAGRAFIE 6 UMOWY2003-02-05 do dziś
310.01.2008 R. DO PAR. 7 UMOWY DODANO PKT 72008-01-31 do dziś
428.04.2011 R. ART. 7, ART. 16-222011-05-27 do dziś
501.06.2015 - ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI2015-10-30 do dziś
620.11.2018 R., ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2019-03-29 do dziś
71 MARCA 2017 R. ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI.2019-05-14 do dziś
806.11.2019R., ZMIENIONO § 8, § 10, § 13 UMOWY SPÓŁKI2020-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN. 12.11.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TESSO” SPÓŁKA CYWILNA DOROTA KOWALCZYK, ANDRZEJ KOWALCZYK2001-12-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer w rejestrze410822001-12-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA GDYNI2001-12-17 do dziś
5. Numer REGON1901987472001-12-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2020-01-07 do dziś
2. ImionaNATALIA KINGA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2001-12-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2001-12-17 do dziś
2. ImionaDOROTA JOLANTA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2001-12-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2001-12-17 do dziś
2. ImionaDOROTA JOLANTA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-27 do dziś
282 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-05-27 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-05-27 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-27 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-05-27 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-05-27 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-05-27 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-05-27 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-05-27 do dziś
1046 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2003 R.2004-06-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-06-15 do dziś
3data złożenia 26.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
4data złożenia 24.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
5data złożenia 27.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-04 do dziś
6data złożenia 05.05.2009 okres STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2008 R.2009-06-08 do dziś
7data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
8data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
9data złożenia 11.04.2012 okres STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2011 R.2012-05-14 do dziś
10data złożenia 07.05.2013 okres STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012R.2013-06-19 do dziś
11data złożenia 05.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
12data złożenia 13.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
13data złożenia 10.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
14data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
15data złożenia 06.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
16data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
19data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
20data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-09 do dziś
32007 ROK2008-04-04 do dziś
4STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2008 R.2009-06-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
7STYCZEŃ -GRUDZIEŃ 2011 R.2012-05-14 do dziś
8STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2012R.2013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów