SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000073149
Numer REGON: 000492351
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/25673/22/433]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492351 NIP 77600034042008-07-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SIERPCU2001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr. w rejestrze 5462001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2001-12-18 do dziś
2. Adresulica PIASTOWSKA nr. domu 28 kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC 2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1995 R.2001-12-18 do dziś
217.06.2003 R.-ZMIANA PAR. 2-110 STATUTU2003-08-19 do dziś
319 CZERWCA 2006 R. ZMIANA PAR. 13 UST. 1 PKT 2, PAR. 13 UST. 1 PKT 7, PAR. 13 UST. 1 PKT 9, PAR. 13 UST. 1 PKT 11, PAR. 13 UST. 1 PKT 18, PAR. 13 UST. 2, PAR. 17 UST. 1, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 24 UST. 2, PAR. 27 UST. 2, PAR. 31, PAR. 35 UST. 4, PAR. 59, PAR. 67 UST. 2, PAR. 93 DODANO: UST. 2WPAR. 13, UST. 3I4WPAR. 27, UST. 3 W PAR. 42 SKREŚLONO PKT 12 W PAR. 13 UST. 12006-08-23 do dziś
428.11. 2007 R., UCHWAŁA NR 1/2007 ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 2, PAR. 5 PKT 2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 8 UST. 2, PAR. 9 UST. 1 PKT 7, PAR. 9 UST. 2 PKT 1, PAR. 10 UST. 1, PAR. 11 UST. 1 PAR. 12 UST. 2, PAR. 13, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15, PAR. 17 UST. 2 I 3, PAR. 19 UST. 1, PAR. 22, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31 UST. 1, PAR. 32, PAR. 33 UST. 1, PAR. 34. PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 39 UST. 2, PAR. 40, PAR. 42, PAR. 44, PAR. 48 UST. 7, PAR. 54, PAR. 55 UST. 1, PAR. 56 PKT 1, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62 PKT 1, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 92, PAR. 94, PAR. 96, PAR. 98 UST. 1 PKT 4, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101 UST. 1 I UST. 3, PAR. 102, PAR. 104. DODANIE PARAGRAFÓW: 36A, 36B, 36C, 102A SKREŚLONO PARAGRAFY: 50, 51, 52, 53, 67, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 89, 90, 91, 93 UCHWAŁA NR 2/2007 Z DN.28.11.2007 -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2009-10-30 do dziś
5DATA ZMIANY STATUTU: 10/05/2018 R. ZMIANY - § 4 UST. 1 PKT 2; § 4 UST. 2; § 8; § 9; § 10; § 11 UST. 1; § 11 UST. 4; § 13 UST. 1; § 13 UST. 3; § 14 UST. 1 § 15; § 24 UST. 1 I 2; § 25 UST. 1; § 28; § 31 UST. 4; § 35 UST. 3; § 36; § 38 UST. 1; § 40 UST. 1 PKT 12;; § 42 UST. 1 § 42 UST. 6; § 56; § 57; § 61; § 62; § 64; § 72 UST. 1; § 72 UST. 2 PKT 4; § 73; § 75; § 76; § 88 UST. 1; § 90 UST. 4 § 91 UST. 2; § 93 UST. 3; § 95 UST. 2; DODANO-§ 10A; § 10B; § 27A; § 62A; § 64A; USUNIĘTO - § 12;§ 16;§ 17;§ 18;§ 19;§ 20;§ 21;§ 22; § 27 UST. 4 I 5; § 37; § 40 UST. 1 PKT 17; § 51 UST. 3; § 71: §86 UST. 1 PKT 5; §90 UST. 3;2018-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZEZ ZAMIESZCZENIE SWOICH PODPISÓW POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚRAMSKI2020-12-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-17 do dziś
21. NazwiskoWITKOWSKA2018-05-24 do dziś
2. ImionaEWA ALINA2018-05-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-24 do dziś
31. NazwiskoRYNKOWSKI2002-02-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2002-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-02-05 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2022-11-29 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELER2022-11-29 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURALSKA2022-11-29 do dziś
2. ImionaMARZANNA ZOFIA2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSOWSKI2022-11-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLEWSKI2022-11-29 do dziś
2. ImionaLECH2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLEWSKI2022-11-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2022-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELASKO2019-07-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORASZKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaTERESA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaJADWIGA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2019-07-23 do dziś
2. ImionaALINA2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2019-07-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-24 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-02-24 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 R. data złożenia 10.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2000 R.2001-12-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R. data złożenia 28.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2001 R.2002-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2002 R. data złożenia 17.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01-31.12.2002 R.2003-08-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 R. data złożenia 05.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
6data złożenia 14.07.2006 okres 01.01-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
7data złożenia 22.06.2007 okres 01.01. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
8data złożenia 20.06.2008 okres 1.01.-31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
9data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
10data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
11data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
12data złożenia 30.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
13data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
14data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
15data złożenia 22.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
16data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
17data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
18data złożenia 17.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
19data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
20data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
21data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
22data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
301.01.31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R.2002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2002 R.2003-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
501.01-31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
601.01. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
71.01.-31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
1001.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2001 R.2002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.2002 R.2003-08-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01-31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
5ZA 2005 ROK2006-08-23 do dziś
601.01. -31.12.2006 R.2007-07-03 do dziś
71.01.-31.12.2007 R.2008-06-27 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-07-07 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-20 do dziś
1001.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-15 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-17 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 R.2001-12-18 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2000 R.2001-12-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów