„BUKOR” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000072818
Numer REGON: 812096572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2019-11-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22425/19/235]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP8120965722001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKOR” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI2008-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, nr w rejestrze 74452001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-12-18 do dziś
2. Adresulica ŚCIEGIENNEGO nr domu 29 nr lokalu 1 kod pocztowy 70-354 poczta SZCZECIN 2005-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.12.2000 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 10977/2000 09.10.2001 R., NOTARIUSZ HANNA POĆWIARDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 9885/2001 -ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W PARAGRAFIE 72001-12-18 do dziś
214.08.2002 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA AL. 3 MAJA 8/1 70-214 SZCZECIN, REP. A NR 5766/2002 ZMIANA PAR. 1, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 27, 28.2002-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-12-18 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
2. Wysokość kapitału docelowegoPLN2004-06-09 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 PLN2001-12-18 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 PLN2004-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty260000,00 PLN2002-09-23 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcji-2001-12-18 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii30002001-12-18 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPATERKA2002-09-23 do dziś
2. ImionaJAN2002-09-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-09-23 do dziś
21. NazwiskoRZEŹNICZAK2001-12-18 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
31. NazwiskoWITKOWSKI2001-12-18 do dziś
2. ImionaMARCIN2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
41. NazwiskoGODOWSKA2001-12-18 do dziś
2. ImionaDOROTA2001-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-12-18 do dziś
274 40 Z REKLAMA2001-12-18 do dziś
374 50 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WYNAJMUJĄCYCH SIĘ DO PRACY2001-12-18 do dziś
474 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-12-18 do dziś
574 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-12-18 do dziś
674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2001-12-18 do dziś
774 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-12-18 do dziś
890 00 WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW2001-12-18 do dziś
992 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2001-12-18 do dziś
1092 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-18 do dziś
1193 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2001-12-18 do dziś
1272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-12-18 do dziś
1355 51 Z STOŁÓWKI2001-12-18 do dziś
1455 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2001-12-18 do dziś
1560 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY, POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI, TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-12-18 do dziś
1662 20 Z POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY2001-12-18 do dziś
1763 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-12-18 do dziś
1863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-12-18 do dziś
1963 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2001-12-18 do dziś
2063 30 DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY, DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2001-12-18 do dziś
2170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-18 do dziś
2270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-18 do dziś
2372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-12-18 do dziś
2470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-18 do dziś
2570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-12-18 do dziś
2670 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-12-18 do dziś
2771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-12-18 do dziś
2871 23 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2001-12-18 do dziś
2971 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-12-18 do dziś
3071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-12-18 do dziś
3171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-12-18 do dziś
3271 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-12-18 do dziś
3351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-12-18 do dziś
3472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-12-18 do dziś
3551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2001-12-18 do dziś
3651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-12-18 do dziś
3751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-12-18 do dziś
3851 54 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-12-18 do dziś
3951 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-12-18 do dziś
4051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2001-12-18 do dziś
4151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2001-12-18 do dziś
4252 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-12-18 do dziś
4352 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-12-18 do dziś
4452 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-12-18 do dziś
4572 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-12-18 do dziś
4652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2001-12-18 do dziś
4755 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-12-18 do dziś
4855 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2001-12-18 do dziś
4955 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2001-12-18 do dziś
5055 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2001-12-18 do dziś
5155 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-18 do dziś
5255 30 RESTAURACJE POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-12-18 do dziś
5355 40 Z BARY2001-12-18 do dziś
5437 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2001-12-18 do dziś
5540 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2001-12-18 do dziś
5672 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-12-18 do dziś
5740 20 A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2001-12-18 do dziś
5840 30 PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2001-12-18 do dziś
5941 00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY POBÓR I UZDATNIANIE WODY2001-12-18 do dziś
6045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-12-18 do dziś
6145 21 WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-12-18 do dziś
6245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2001-12-18 do dziś
6345 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2001-12-18 do dziś
6445 25 STAWIANIE RUSZTOWAŃ, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-12-18 do dziś
6545 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-12-18 do dziś
6645 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2001-12-18 do dziś
6773 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE: NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMICZNYCH, NAUK CHEMICZNYCH, NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2001-12-18 do dziś
6845 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2001-12-18 do dziś
6945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-12-18 do dziś
7045 41 Z TYNKOWANIE2001-12-18 do dziś
7145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-12-18 do dziś
7245 43 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN, SZTUKATORSTWO2001-12-18 do dziś
7345 44 MALOWANIE, SZKLENIE2001-12-18 do dziś
7445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH BUDOWLANYCH2001-12-18 do dziś
7545 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-12-18 do dziś
7614 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2001-12-18 do dziś
7714 13 Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW2001-12-18 do dziś
7874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-12-18 do dziś
7914 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2001-12-18 do dziś
8020 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA2001-12-18 do dziś
8120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2001-12-18 do dziś
8220 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2001-12-18 do dziś
8320 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2001-12-18 do dziś
8421 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ2001-12-18 do dziś
8521 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2001-12-18 do dziś
8621 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-18 do dziś
8724 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2001-12-18 do dziś
8824 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2001-12-18 do dziś
8974 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-18 do dziś
9024 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2001-12-18 do dziś
9124 62 Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN2001-12-18 do dziś
9224 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-18 do dziś
9326 61 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2001-12-18 do dziś
9428 11 PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2001-12-18 do dziś
9528 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2001-12-18 do dziś
9637 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.07.2003 1. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 -31.12.2001 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2012-02-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2012-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-02-14 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPRAWOMOCNE POSTANOWIENIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R. SYGNATURA AKT VIII RNS 253/09 SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE2012-02-14 do dziś
6. Data powołania kuratora29.12.20112012-02-14 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji28.01.2008 R., UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ OLSZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE REP. A NR 1654/20082008-03-05 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2008-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL BŁAŻEJEWSKA2008-03-05 do dziś
2. ImionaANNA RÓŻA2008-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARZEWSKI2019-11-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności28.01.2008 R., ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, UCHWAŁA NR 15 Z DNIA 28.01.2008 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ OLSZEWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE REP. A NR 1654/20082008-03-05 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów