SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DROHICZYNIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000072723
Numer REGON: 001071640
Numer NIP: 5441096457
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-01-12
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/13025/22/875]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010716402001-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze ARS 3922001-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SIEMIATYCKI gmina DROHICZYN miejscowość DROHICZYN2001-12-27 do dziś
2. Adresulica WARSZAWSKA nr. domu 49/F nr. lokalu 5 kod pocztowy 17-312 poczta DROHICZYN 2001-12-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSP.DROHICZYN@IDSL.PL2016-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.05.1983 R.2001-12-27 do dziś
230.06.2002 R. USTALONO NOWY TEKST STATUTU2002-10-14 do dziś
321.07.2006 R. UCHWALONO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2006-09-22 do dziś
430.11.2007 R. ZMIENIONO § 7, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 23, § 25, § 29, § 30, § 32, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 56, § 57, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 105, § 108, § 110, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 123, § 124, DODANO § 35, § 36, § 58, § 77, USUNIĘTO § 13, § 242009-05-14 do dziś
511.06.2016 R. ZMIENIONO § 31 UST.3, § 35 UST.1, § 41 UST.3, § 124 PKT 1; WYKREŚLONO § 48 PKT 5.2016-08-18 do dziś
603.06.2017 R. ZMIENIONO: W DZIALE I § 4, DODANO: W DZIALE IV CZĘŚĆ A § 29 PKT 2.1, § 29 PKT 2.2, § 29 PKT 2.3, § 29 PKT 5.1, § 29 PKT 16, § 29 PKT 17, § 29 PKT 18, ZMIENIONO: W DZIALE XV § 123 PKT 2, § 123 PKT 3, SKREŚLONO: W CZĘŚCI A § 29 PKT 3, PKT 4, § 35 PKT 8, W CZĘŚCI B § 41 PKT 2, § 44 PKT 3, PKT 4, PKT 7, § 45 PKT 3, PKT 42017-09-28 do dziś
723.06.2018 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2019-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKALISZUK2023-01-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2023-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-12 do dziś
21. NazwiskoKONTOWICZ2016-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-18 do dziś
31. NazwiskoOLECHNO2014-08-01 do dziś
2. ImionaJANINA2014-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-01 do dziś
41. NazwiskoGRABSKA2013-07-08 do dziś
2. ImionaRAISA2013-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-07-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-08 do dziś
51. NazwiskoBEREZA2005-10-04 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2005-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-10-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-04 do dziś
61. NazwiskoWŁADYSIUK2005-10-04 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2005-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-10-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-04 do dziś
71. NazwiskoRUSINIAK2004-10-28 do dziś
2. ImionaANTONI FRANCISZEK2004-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-28 do dziś
81. NazwiskoSOROKOSZ2002-10-14 do dziś
2. ImionaROMAN2002-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-14 do dziś
94. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-10-14 do dziś
101. NazwiskoPAWLAK2001-12-27 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA MAŁGORZATA2001-12-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2001-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-27 do dziś
114. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIALNI2001-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURIANOWICZ2019-01-21 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2017-09-28 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARMIŃSKA2016-08-18 do dziś
2. ImionaALINA2016-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW2019-01-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWAĆ POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ2019-01-21 do dziś
268 20 Z WYDZIERŻAWIAĆ CZŁONKOM I INNYM OSOBOM GRUNTY STANOWIĄCE JEJ WŁASNOŚĆ2019-01-21 do dziś
364 99 Z ZACIĄGAĆ KREDYTY W BANKACH NA REALIZACJĘ PODEJMOWANYCH NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ2019-01-21 do dziś
464 99 Z ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ KREDYTU BANKOWEGO I ZABEZPIECZENIE TEGO KREDYTU W FORMIE HIPOTEKI MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE NA NIERUCHOMOŚCI, DLA POTRZEB KTÓREJ PRZEZNACZONE BĘDĄ ŚRODKI FINANOSOWE POCHODZĄCE Z TEGO KREDYTU I WYMAGA PISEMNEJ ZGODY WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, KTÓRYCH PRAWA DO LOKALI ZWIĄZANE SĄ Z TĄ NIERUCHOMOŚCIĄ2019-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-04-06 do dziś
5data złożenia 13.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-29 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-06 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-27 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-28 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-16 do dziś
10data złożenia 29.03.2011 okres 2010 ROK2011-04-06 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-09 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-08 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
15data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
16data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
20data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-29 do dziś
22006 ROK2007-07-06 do dziś
32007 ROK2008-06-27 do dziś
42008 ROK2009-07-28 do dziś
52009 ROK2010-07-16 do dziś
62010 ROK2011-04-06 do dziś
72011 ROK2012-07-09 do dziś
82012 ROK2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-06-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-04-06 do dziś
52005 ROK2006-06-29 do dziś
62006 ROK2007-07-06 do dziś
72007 ROK2008-06-27 do dziś
82008 ROK2009-07-28 do dziś
92009 ROK2010-07-16 do dziś
102010 ROK2011-04-06 do dziś
112011 ROK2012-07-09 do dziś
122012 ROK2013-07-08 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów