CSB-SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000072500
Numer REGON: 930020468
Numer NIP: 8980013339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388092/22/676]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP9300204682001-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSB-SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 23072001-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-13 do dziś
2. Adresulica CHORWACKA nr. domu 45 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 51-107 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.1991 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 930/91 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI 31.10.2001 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 10310/2001 -ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 13, PAR. 16 I USUNIĘTO TREŚĆ PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22 I PAR. 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2001-12-13 do dziś
2DNIA 7 KWIETNIA 2009 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 3856/2009 W KANCELARII NOTARIALNEJ DOMINIKI GRODZIŃSKIEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 20/21 PRZED NOTARIUSZ DOMINIKĄ GRODZIŃSKĄ ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: § 2, 6, 9 UST. 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ORAZ UCHYLONY ZOSTAŁ § 192009-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaACURA HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT W KESTENHOLZ2001-12-13 do dziś
2
2. ImionaCSB SYSTEM AKTIENGESELLSCHAFT W KESTENHOLZ2001-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 (JEDEN) UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.700 (PIĘĆ TYSIĘCY SIEDEMSET) ZŁOTYCH2001-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57000,00 PLN2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport128500,00 PLN2001-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2009-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUDER2019-08-21 do dziś
2. ImionaMAX2019-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEĆ2009-05-29 do dziś
2. ImionaADAM2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBOGACZ2022-03-31 do dziś
2. ImionaADRIAN PAWEŁ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-03-31 do dziś
21. NazwiskoHERBUT2022-03-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2022-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-29 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-29 do dziś
362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-05-29 do dziś
495 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2009-05-29 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R DO 31.12.2001 R. data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R DO 31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-20 do dziś
5data złożenia 19.12.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
6data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-16 do dziś
7data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
8data złożenia 06.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
10data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
12data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
13data złożenia 28.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
14data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
17data złożenia 01.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
18data złożenia 14.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
21data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R DO 31.12.2001 R.2002-07-29 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2009-11-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2009-11-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-16 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-16 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów