INTEGRATED MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000072291
Numer REGON: 930996459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-04-19
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10275/21/466]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP9309964592001-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED MANAGEMENT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 69942001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KAMIEŃSKIEGO nr domu 225 A nr lokalu 5 kod pocztowy 51-124 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.97 R. -AKT NOTARIALNY REP. A 2425/97 W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIEBODZKA 4/2, ASESOR NOTARIALNY ANNA CHRZĘSTOWSKA CYGAŃCZYK AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 6.12.2001 R. -AKT NOTARIALNY REP. A 4825/2001 W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 13, NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI ZMIANA PAR. 2, 5, 6, 7, 152001-12-15 do dziś
202.09.2010 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 6623/2010 -ZMIENIONO: § 5 I § 16.2010-10-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚLACZ2001-12-15 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 97 500 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2001-12-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘCEJ OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2010-10-07 do dziś
209 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2010-10-07 do dziś
323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2010-10-07 do dziś
435 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2010-10-07 do dziś
535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2010-10-07 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-10-07 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-10-07 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-10-07 do dziś
958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-10-07 do dziś
1058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-10-07 do dziś
1158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2010-10-07 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-07 do dziś
1362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-07 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-07 do dziś
1571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-10-07 do dziś
1671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-07 do dziś
1772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-10-07 do dziś
1874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 25.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001-31.12.20012002-11-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-10-17 do dziś
5data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
6data złożenia 27.09.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-26 do dziś
7data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
8data złożenia 30.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
9data złożenia 28.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
10data złożenia 23.09.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
11data złożenia 06.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
12data złożenia 04.11.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
13data złożenia 27.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
14data złożenia 27.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
15data złożenia 05.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
16data złożenia 09.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
17data złożenia 08.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-08 do dziś
18data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-10-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-05 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-10-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów