SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOŚCIUSZKI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000071821
Numer REGON: 290682687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/5316/22/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2906826872001-12-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOŚCIUSZKI”2001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, nr w rejestrze REJ. 12102001-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2001-12-17 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 50 nr lokalu 93 kod pocztowy 25-316 poczta KIELCE 2001-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.10.1995 ROK.2001-12-17 do dziś
207.06.2002 ROK -DODANO ROZDZIAŁ VI, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH ROZDZIAŁÓW: VI DO X ODPOWIEDNIO NA ROZDZIAŁY: VII DO XI ORAZ DOTYCHCZASOWYCH §§ 22 DO 66 ODPOWIEDNIO NA §§ 29 DO 73.2002-07-01 do dziś
310.06.2008 R. -UCHWAŁA NR 4/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW -ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI -DODANO: § 10 UST. 2, § 47 UST. 5, 6, 7, 8, § 48 UST. 4 I UST. 5, W § 54 UST. 5 ZDANIE ORAZ UST. 6 I UST. 7; ZMIENIONO: § 47 UST. 4, § 48 UST. 1 I UST. 3, § 62 UST. 1; WYKREŚLONO § 49.2009-03-26 do dziś
418.06.2015R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI - ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 11 UST. 2, § 13 UST. 1, § 14 UST. 2, § 15 UST. 1, § 16, § 18, § 18 UST. 3, § 18 UST. 4 I 5, § 29, § 30 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 34 UST.1, §39 UST. 4, § 40 UST. 1, § 43 ZD. 1, § 43 PKT 2, § 48 PKT 1, § 50 WIERSZ 3, § 51 PKT 1, § 55 PKT 10, § 55 PKT 11, § 55 UST. 3, § 58, § 61; SKREŚLONO: § 13 UST. 2, § 17 UST. 1 ZD. 1 I 2, § 17 UST. 2, § 19 UST. 3, § 21; DODANO: § 34 UST. 5 I 6, § 46 PKT 14, § 68 UST. 3 I 4.2015-10-30 do dziś
506.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 1 UST. 3, § 4 UST. 2, § 5 UST. 1, § 6, § 10 UST. 1 PKT 6, § 12 UST. 1-2, § 12 UST. 4, § 18 UST. 2, § 32, § 36, § 45 UST. 1; WYKREŚLONO: § 1 UST. 4, § 4 UST. 3, § 7, § 8, § 10 UST. 1 PKT 1, § 11, § 18 UST. 1, § 30, § 31; DODANO: § 5 UST. 2-4, § 12 UST. 5.2018-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaOKRES BUDOWY BUD. MIESZK. I PRZENIESIENIA PR. WŁASNOŚCI DO LOKALI, GARAŻY I CZĘŚCI NIERUCH.2001-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2009-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJDAK2001-12-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2001-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWISTEK2022-07-22 do dziś
2. ImionaCZESŁAWA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMARDZEWSKI2022-07-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSIŃSKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2019-07-24 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYRA2022-07-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-11 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
2data złożenia 12.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-01-18 do dziś
3data złożenia 12.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-01-18 do dziś
4data złożenia 12.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-01-18 do dziś
5data złożenia 12.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-01-18 do dziś
6data złożenia 12.11.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-01-18 do dziś
7data złożenia 15.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
11data złożenia 13.08.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20data złożenia 03.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
21data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
2OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-01-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-01-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-01-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-01-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-01-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
10OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
11OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
12OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-31 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-10-01 do dziś
2OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2008-01-18 do dziś
3OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-01-18 do dziś
4OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-01-18 do dziś
5OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-01-18 do dziś
6OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-01-18 do dziś
7OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-09-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
9OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-24 do dziś
10OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
11OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-09-19 do dziś
12OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-01-03 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów