SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOPERNIK

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000071793
Numer REGON: 000483582
Numer NIP: 8790170544
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-05-23
Sygnatura akt[RDF/382460/22/572]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004835822001-12-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOPERNIK2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze ARS 442001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-12-12 do dziś
2. Adresulica MATEJKI nr domu 94/96 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2001-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.11.1995 R.2001-12-12 do dziś
212.01.2002 R. - UCHWALONO NOWY STATUT2002-02-14 do dziś
3W DNIU 24.10.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT W DNIU 17.04.2004 R. ZMIENIONO PAR. 23 DODAJĄC USTĘP 6, 7, 8, 9, PAR. 40 DODAJĄC USTĘP 4, ZMIENIONO PAR. 34 UST. 4 STATUTU.2004-05-21 do dziś
427.05.2006 R. ZMIENIONO: § § 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 43, 49, 51, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 76, 80, 89, 98 ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII; DODANO § § 18 ZE ZNACZKIEM 1, 18 ZE ZNACZKIEM 2; UCHYLONO § 40 STATUTU.2006-07-11 do dziś
523-10-2009 R. -ZMIENIONO § §: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 18 ZE ZN.1, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 98, 99, 100, TYTUŁ ROZDZIAŁU V PKT A TYTUŁ ROZDZIAŁU VII PKT A USUNIĘTO § §: 26, 34, 36, 67, 74, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, TYTUŁ ROZDZIAŁU VII PKT D TYTUŁ ROZDZIAŁU VII PKT E DODANO § §: 35 ZE ZN.1, 73 ZE ZN.1, 73 ZE ZN.2, 73 ZE ZN.3, 73 ZE ZN.4, 73 ZE ZN.5, 73 ZE ZN.6, 73 ZE ZN.7, 73 ZE ZN.8, 73 ZE ZN.9, 73 ZE ZN.10, 84 ZE ZN.1, 84 ZE ZN.22009-12-03 do dziś
605,06,07.06.2017 R. ZMIENIONO: §9 UST.1 PKT 13 UCHYLONO: §28, §35 UST.5 STATUTU2017-07-26 do dziś
704,05,06.06.2018 R., ZMIENIONO: § 4 UST.5, § 5, § 6, § 8, § 13, § 22 UST. 3 PKT 2/, 3/, § 25, § 27 UST. 1, § 31 UST. 3, 4, § 32 UST. 1, § 33 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 37 UST. 5, § 43, § 45, § 46, § 47 UST. 1, § 49, § 51 UST. 2, § 54 UST. 1, 3, § 56 UST. 2 PKT 2/, § 57 UST. 9, § 58 UST. 4, § 59 UST. 1, § 63 UST. 1 PKT 2/, 8/, § 63 UST. 4 PKT 2/, § 63 UST. 11, 14, 15, § 64 UST. 6, 7, § 66 UST.2, § 72 UST.2, § 73 ZE ZN.6, § 86 UST.2PKT 1/, § 98 UST. 3 PKT 1/, § 98 UST. 5, § 99 UST. 1, 3, § 100 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU V PKT C, UCHYLONO: § 10 PKT 1/, 5/, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 18 ZE ZN.1, § 18 ZE ZN.2, § 19, § 20, § 23 UST. 6,7,8,9, § 24, § 31 UST. 1 ZE ZN.1, 1 ZE ZN.2, 1 ZE ZN.3, 1 ZE ZN.4, § 33 UST. 7, § 35 ZE ZN.1, § 52 UST. 2, § 55 UST. 2, 3, § 57 UST. 10 ZE ZN.1, § 60 PKT 1/, § 61 PKT 1/, § 63 UST. 1 PKT 13/, § 63 UST. 9, 17, § 64 UST. 8, § 72 UST. 4, § 80 UST. 1 PKT 20/, 28/, ROZDZIAŁ III PKT C, ROZDZIAŁ IV PKT B, DODANO: § 4 UST. 6, § 9 UST. 1 PKT 1A/, § 9 UST. 2, § 10 PKT 12/, 13/, 14/, 15/, § 26, § 27 UST. 4, § 31 UST. 5, 6, 7, § 32 UST. 3, § 34, § 57 UST. 1 ZE ZN.1, 1 ZE ZN.2, 1 ZE ZN.3, § 98 UST. 6 ZE ZN. 2, 6 ZE ZN. 3, 6 ZE ZN.4.2018-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBAJDUSZEWSKI2007-06-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNO-INWESTYCYJNYCH2007-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-20 do dziś
21. NazwiskoŻÓŁTOWSKI2001-12-12 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAPORA2019-07-03 do dziś
2. ImionaANNA AGNIESZKA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIETLICKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORPUSIŃSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABUNIO2019-07-03 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaROMAN JÓZEF2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADZIOMSKA2019-07-03 do dziś
2. ImionaMARIA DANUTA2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2019-07-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FELIKS2019-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUJNA2016-06-27 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2016-06-27 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRONOWSKI2016-06-27 do dziś
2. ImionaANTONI MARCELI2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2016-06-27 do dziś
2. ImionaJAN2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARTWICH2016-06-27 do dziś
2. ImionaSYLWIA2016-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoLEWANDOWSKA2021-12-21 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA - WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOPERNIK” W TORUNIU, POPRZEZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD JEJ ZARZĄDU, W FORMIE PRZEWIDZIANEJ TREŚCIĄ ART. 54 UST. 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE ORAZ BRZMIENIEM § 89 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2021-12-21 do dziś
21. NazwiskoMODRZEJEWSKA2021-12-21 do dziś
2. ImionaHANNA2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA - WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOPERNIK” W TORUNIU, POPRZEZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD JEJ ZARZĄDU, W FORMIE PRZEWIDZIANEJ TREŚCIĄ ART. 54 UST. 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE ORAZ BRZMIENIEM § 89 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2021-12-21 do dziś
31. NazwiskoZIĘCIAK2021-12-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ALEKSANDRA2021-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA - WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH - SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOPERNIK” W TORUNIU, POPRZEZ SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD JEJ ZARZĄDU, W FORMIE PRZEWIDZIANEJ TREŚCIĄ ART. 54 UST. 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE ORAZ BRZMIENIEM § 89 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2021-12-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2001-12-12 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
470 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2001-12-12 do dziś
670 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 28.04.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 11.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
5data złożenia 05.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres ZA ROK 20062007-06-29 do dziś
7data złożenia 29.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
10data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
11data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
12data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
13data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
2ZA ROK 20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
6ZA ROK 20062007-06-29 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
1201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-05-21 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-07 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-06-13 do dziś
6ZA ROK 20062007-06-29 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-11 do dziś
1001.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
1101.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
1201.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-06-17 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów