FIRMA „DUDA” M. I L.DUDA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000071451
Numer REGON: 272362353
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-11
Sygnatura akt[RDF/388326/22/268]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DUDA” M. I L. DUDA SPÓŁKA JAWNA2001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina GASZOWICE miejscowość GASZOWICE2001-12-14 do dziś
2. Adresulica RUDZKA nr domu 12 miejscowość GASZOWICE kod pocztowy 44-293 poczta GASZOWICE kraj POLSKA 2001-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2001 R.2001-12-14 do dziś
231.12.2007 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ DODANO DO UST. 9 PKT 3A, 3, 4, 5, 62008-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.10.2001 R. NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PPUH „DUDA” SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ -FIRMA „DUDA” M. I L. DUDA SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPRZEDS.PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „DUDA” DUDA MARIAN, DUDA LIDIA2001-12-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-14 do dziś
3. Numer w rejestrzeGPI-750/942001-12-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD GMINY GASZOWICE2001-12-14 do dziś
5. Numer REGON2723623532001-12-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2008-06-24 do dziś
2. ImionaLESZEK2008-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-06-24 do dziś
2
2. ImionaMARIAN2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, WSPÓLNICY UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2008-06-24 do dziś
2. ImionaLESZEK2008-06-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2001-12-14 do dziś
2. ImionaMARIAN2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDUDA2001-12-14 do dziś
2. ImionaROBERT2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2001-12-14 do dziś
21. NazwiskoDUDA2001-12-14 do dziś
2. ImionaLESZEK2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2001-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 23 Z PRODUKCJA STOLARKI OTWOROWEJ PCV2001-12-14 do dziś
245 42 Z MONTAŻ STOLARKI PCV2001-12-14 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ2001-12-14 do dziś
436 14 A PRODUKCJA STOLARKI MEBLOWEJ2001-12-14 do dziś
545 43 A USŁUGOWE WYKAŃCZANIE WNĘTRZ2001-12-14 do dziś
652 46 Z HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-29 do dziś
2OD 01.01.2001 DO 31.12.20012020-06-04 do dziś
3OD 01.01.2002 DO 31.12.20022020-06-04 do dziś
4OD 01.01.2003 DO 31.12.20032020-06-04 do dziś
5OD 01.01.2004 DO 31.12.20042020-06-04 do dziś
6OD 01.01.2005 DO 31.12.20052020-06-04 do dziś
7OD 01.01.2006 DO 31.12.20062020-06-04 do dziś
8OD 01.01.2007 DO 31.12.20072020-06-04 do dziś
9OD 01.01.2008 DO 31.12.20082020-06-04 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092020-06-04 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102020-06-04 do dziś
12OD 01.01.2011 DO 31.12.20112020-06-04 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122020-06-04 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-06-04 do dziś
15OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-06-04 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów