„A.G. MERICAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000071404
Numer REGON: 931052068
Numer NIP: 8991934126
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-06
Sygnatura akt[RDF/525205/23/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP9310520682001-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.G. MERICAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 71752001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2022-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 38-40 nr lokalu 20 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2022-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.06.1997, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. MICKIEWICZA 5, REPERTORIUM A NR 2603/19972001-12-12 do dziś
209.12.2015 R. NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 22/22, REP. A NR 5091/2015 -ZMIENIONO §6 ORAZ §28.2016-01-22 do dziś
311.01.2019 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. LEGNICKA 17 LOK. 74, REP. A NR 158/2019 - ZMIENIONO § 6, § 20, § 21, § 26 ORAZ § 28 UMOWY SPÓŁKI2019-03-18 do dziś
418.05.2023 R., NOTARIUSZ ANNA BORZEMSKA-WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1714/2023 - ZMIENIONO § 25 UMOWY SPÓŁKI2023-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENT2003-08-14 do dziś
2. ImionaJAKUB2003-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.200 (PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 520.000,00 (PIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego700000,00 PLN2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1500000,00 PLN2001-12-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2019-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENT2018-08-28 do dziś
2. ImionaJAKUB2018-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaARENT2003-08-14 do dziś
2. ImionaEWA2003-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-08-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-03-18 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-18 do dziś
355 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-03-18 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-03-18 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-03-18 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-03-18 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-18 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-03-18 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 19.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-05-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
11data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01-01-2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
15data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
16data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
17data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
18data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
21data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
22data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
801-01-2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-05-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-30 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
501.01.2005 -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
701.01.2007 -31.12.2007 R.2008-09-12 do dziś
801.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-27 do dziś
901.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-19 do dziś
1201-01-2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów