APTEKA VEGA ŚMIETANA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000071298
Numer REGON: 370489282
Numer NIP: 6871693854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2024-01-22
Sygnatura akt[RDF/577984/24/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP3704892822003-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VEGA ŚMIETANA SPÓŁKA JAWNA2020-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat SANOCKI gmina SANOK miejscowość SANOK2021-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SANOK ulica UL. MATEUSZA BEKSIŃSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 38-500 poczta SANOK kraj POLSKA 2021-09-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAPTEKA.VEGA@ONET.PL2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.11.1999 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ANEKS Z DNIA 23.02.2001 R. UCHWAŁA 18.09.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 19.09.2001 R.2001-12-12 do dziś
230.09.2003 R. -ZMIANA PAR. 92004-01-29 do dziś
301.08.2019 R. - ZMIANA PAR.92019-11-08 do dziś
401.03.2020 R., PKT 1, PKT 2, PKT 92020-03-03 do dziś
502.03.2020 R., ZMIANA PAR. 2, PAR. 9, 07.10.2020 R., ZMIANA PAR. 32020-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZGODNIE Z ART. 26 PAR. 4 KSH. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA VEGA PODJĘTO UCHWAŁĘ NR 1/09/2001 W DNIU 18.09.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁKA CYWILNA APTEKA „VEGA”2001-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer w rejestrze6854,6902,6856,6855/012001-12-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ MIASTA W SANOKU2001-12-12 do dziś
5. Numer REGON3704892822001-12-12 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2019-11-08 do dziś
2. ImionaURSZULA JOANNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIETANA2020-12-15 do dziś
2. ImionaJÓZEFA DOROTA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-15 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś
5
4. Numer KRSNIE2001-12-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-12 do dziś
6
4. Numer KRSTAK2001-12-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIETANA2020-12-15 do dziś
2. ImionaJÓZEFA DOROTA2020-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCH2019-11-08 do dziś
2. ImionaURSZULA JOANNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-12-15 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-15 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 18.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 27.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
5data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
8data złożenia 21.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-08 do dziś
9data złożenia 13.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
10data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-31 do dziś
11data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-31 do dziś
12data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-28 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-23 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-08 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-31 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-31 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-02 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-02 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów