CUKIERNIA - PIEKARNIA WENTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000071180
Numer REGON: 005315790
Numer NIP: 8410004533
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/12531/22/26]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA - PIEKARNIA WENTA SPÓŁKA JAWNA2022-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2001-12-11 do dziś
2. Adresulica STAROMIEJSKA nr domu 28 miejscowość LĘBORK kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2001-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DATA ZAWARCIA UMOWY: 14 LISTOPADA 2001 R.2001-12-11 do dziś
217.04.2009 ZM PAR. 6 UMOWY2009-05-20 do dziś
3DNIA 02.50.2011 R. ZMIANA TREŚCI PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI -DOSTOSOWANIE TREŚCI DO OBOWIĄZUJĄCEJ POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI2011-05-13 do dziś
420 GRUDNIA 2021 REP A NR 12110/2021 KANCELARIA NOTARIALNA PAULA PAULUS-GLANC EWA MACIEJWSKA-CHOMIUK SPÓŁKA CYWILNA ULICA RAJSKA 8/63, 80-850 GDAŃSK, § 10 PKT 3, 4, 5, 6, 7 21 GRUDNIA 2021 § 7 PKT 2 D §7 3A 21 GRUDNIA 2021 REP A NR 12111/2021 KANCELARIA NOTARIALNA PAULA PAULUS-GLANC EWA MACIEJWSKA-CHOMIUK SPÓŁKA CYWILNA ULICA RAJSKA 8/63, 80-850 GDAŃSK § 7 PKT PKT 2 B I C2022-01-18 do dziś
5UCHWAŁA Z DNIA 3 STYCZNIA 2022 ROKU - AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 STYCZNIA 2022 ROKU REPERTORIUM A NUMER 33/2022, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM CISZEWSKI ULICA REJA 10/1, 84-300 LĘBORK, WYKREŚLENIE Z KOMPARYCJI: INFORMACJI O PRZEKSZTAŁCENIACH SPÓŁKI, POPRZEDNIEGO WSPÓLNIKA I ZASTĄPIENIA NOWYM, WYKREŚLENIE §7 PKT 4 ZMIANA: §1, §2, § 5, §7 PKT 1 I 2, OBECNY § 7 OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO PKT 1 LIT. A I B, §7 PKT 1 LIT. D ZOSTAJE ZAMIENIONA NA §7 PKT 1 LIT B, § 7 PKT 3A ZOSTAJE ZMIENIONE NA §7 PKT 2, §192022-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOBLIGATORYJNA, USTAWOWA ZMIANA FORMY PRAWNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ (ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH); UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 14 LISTOPADA 2001 R.2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA -PIEKARNIA B & M WENTA WENTA BRUNON I WENTA MAREK SPÓŁKA CYWILNA2001-12-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-11 do dziś
3. Numer w rejestrze007098; 0070992001-12-11 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W LĘBORKU2001-12-11 do dziś
5. Numer REGON0053157902001-12-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaKORNELIA IRENA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2001-12-11 do dziś
2. ImionaBRUNON JAN2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2001-12-11 do dziś
2. ImionaBRUNON JAN2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENTA2022-09-20 do dziś
2. ImionaKORNELIA IRENA2022-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-05-13 do dziś
210 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2011-05-13 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-05-13 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-05-13 do dziś
510 52 Z PRODUKCJA LODÓW2011-05-13 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-13 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-05-13 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-03 do dziś
2data złożenia 30.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
3data złożenia 31.05.2007 okres 2006 ROK2007-07-03 do dziś
4data złożenia 23.04.2008 okres 20072008-05-07 do dziś
5data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-04-30 do dziś
6data złożenia 04.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
7data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 DO 31.12.20102011-04-28 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-23 do dziś
9data złożenia 16.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
10data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
11data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
12data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
13data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
14data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
15data złożenia 18.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-12-08 do dziś
22006 ROK2007-07-03 do dziś
320072008-05-07 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-04-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-19 do dziś
601.01.2010 DO 31.12.20102011-04-28 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów