APTEKA „VITAFARM” Z.SOCHACKA, M.NOWAK, M.SOCHACKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000070876
Numer REGON: 310086585
Numer NIP: 6680000998
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/532770/23/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 310086585 NIP 66800009982007-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „VITAFARM” Z.SOCHACKA, M.NOWAK, M.SOCHACKI SPÓŁKA JAWNA2006-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat TURECKI gmina TUREK miejscowość TUREK2001-12-28 do dziś
2. Adresulica ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr. domu 1 miejscowość TUREK kod pocztowy 62-700 poczta TUREK kraj POLSKA 2001-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 LISTOPADA 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-28 do dziś
231.08.2006 R. -ZMIENIONO § § : 2, 7, 10, 17, 20, 24; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2006-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 19.11.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU ART. 26 §4 KSH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKI2006-09-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2006-09-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2006-09-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2006-09-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA KAZIMIERA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-12-28 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu§ 9 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ WSZYSCY WSPÓLNICY SAMODZIELNIE2001-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-12-28 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKA2001-12-28 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA KAZIMIERA2001-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKI2006-09-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2006-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2001-12-28 do dziś
252 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2001-12-28 do dziś
352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-12-28 do dziś
452 27 B PROWADZENIE ZIELARNI2001-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-06-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-11 do dziś
4data złożenia 15.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
5data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
6data złożenia 11.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
7data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
8data złożenia 06.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-20 do dziś
9data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
10data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
11data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
12data złożenia 12.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
14data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
15data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-05 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów