INSTYTUT PROMOCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000070739
Numer REGON: 012485904
Numer NIP: 5261779019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2001-12-12
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/11437/1/255]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJES-TRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0124859042001-12-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PROMOCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 502182001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-12-12 do dziś
2. Adresulica NOWOGRODZKA nr domu 21 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, REP. A NR 614/97 ORAZ Z DNIA 11.04.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, REP. A NR 1716/97 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ ASESORA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ BARBARY ŁUKASZEWICZ -ZMIANA PAR. 6, PAR. 12, PAR. 12 A, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19, PAR. 21 I PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ ASESORA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ DOROTY KAŁOWSKIEJ ZMIANA PAR. 8 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2001-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORCZYK2001-12-12 do dziś
2. ImionaADAM MACIEJ2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.950,00 ZŁOTYCH2001-12-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDAŃSKI2001-12-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WIESŁAW2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoTURLEJ2001-12-12 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2001-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2001-12-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2001-12-12 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-12-12 do dziś
322 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-12-12 do dziś
422 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2001-12-12 do dziś
522 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-12-12 do dziś
655 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-12-12 do dziś
755 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2001-12-12 do dziś
855 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2001-12-12 do dziś
955 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2001-12-12 do dziś
1055 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-12 do dziś
1155 30 A RESTAURACJE2001-12-12 do dziś
1222 12 Z WYDAWANIE GAZET2001-12-12 do dziś
1355 40 Z BARY2001-12-12 do dziś
1455 51 Z STOŁÓWKI2001-12-12 do dziś
1555 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2001-12-12 do dziś
1660 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2001-12-12 do dziś
1760 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2001-12-12 do dziś
1863 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2001-12-12 do dziś
1963 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2001-12-12 do dziś
2063 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2001-12-12 do dziś
2163 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2001-12-12 do dziś
2292 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2001-12-12 do dziś
2322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-12-12 do dziś
2470 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
2570 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
2670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-12-12 do dziś
2770 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-12-12 do dziś
2870 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-12-12 do dziś
2970 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-12-12 do dziś
3071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-12-12 do dziś
3171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2001-12-12 do dziś
3271 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2001-12-12 do dziś
3371 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2001-12-12 do dziś
3422 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-12-12 do dziś
3571 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-12-12 do dziś
3671 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-12-12 do dziś
3772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-12-12 do dziś
3872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-12-12 do dziś
3972 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-12-12 do dziś
4072 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-12-12 do dziś
4172 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-12-12 do dziś
4272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-12-12 do dziś
4373 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2001-12-12 do dziś
4473 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2001-12-12 do dziś
4522 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-12-12 do dziś
4673 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2001-12-12 do dziś
4773 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH2001-12-12 do dziś
4873 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2001-12-12 do dziś
4973 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2001-12-12 do dziś
5073 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH2001-12-12 do dziś
5173 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH2001-12-12 do dziś
5273 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII2001-12-12 do dziś
5373 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA2001-12-12 do dziś
5473 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ2001-12-12 do dziś
5573 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII2001-12-12 do dziś
5622 21 Z DRUKOWANIE GAZET2001-12-12 do dziś
5773 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH2001-12-12 do dziś
5873 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI2001-12-12 do dziś
5973 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH2001-12-12 do dziś
6074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-12-12 do dziś
6174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-12-12 do dziś
6274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-12-12 do dziś
6374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-12-12 do dziś
6474 40 Z REKLAMA2001-12-12 do dziś
6592 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-12 do dziś
6674 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-12-12 do dziś
6722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-12 do dziś
6893 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2001-12-12 do dziś
6974 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2001-12-12 do dziś
7080 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-12-12 do dziś
7174 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-12-12 do dziś
7280 10 A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE2001-12-12 do dziś
7380 21 Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2001-12-12 do dziś
7480 22 A SZKOŁY ZASADNICZE2001-12-12 do dziś
7580 22 B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE2001-12-12 do dziś
7680 22 C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA2001-12-12 do dziś
7780 22 D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE)2001-12-12 do dziś
7822 23 Z INTROLIGATORSTWO2001-12-12 do dziś
7980 22 E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE2001-12-12 do dziś
8080 30 A SZKOŁY WYŻSZE2001-12-12 do dziś
8180 30 B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE2001-12-12 do dziś
8285 32 B PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH2001-12-12 do dziś
8392 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-12-12 do dziś
8492 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-12-12 do dziś
8592 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2001-12-12 do dziś
8692 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2001-12-12 do dziś
8774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-12-12 do dziś
8874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-12-12 do dziś
8922 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów