„APTEKI” J. I J. KOCZOROWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000070721
Numer REGON: 411442518
Numer NIP: 6991832040
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2024-03-27
Sygnatura akt[RDF/588835/24/210]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 411442518 NIP 69918320402007-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKI” J. I J. KOCZOROWSCY SPÓŁKA JAWNA2001-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość RAWICZ2001-12-11 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 36 miejscowość RAWICZ kod pocztowy 63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA 2001-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2 LISTOPADA 2001 R.2001-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2001-12-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2001-12-11 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2001-12-11 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI.2001-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2001-12-11 do dziś
2. ImionaMARIA2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKA2001-12-11 do dziś
2. ImionaJOANNA2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZOROWSKI2001-12-11 do dziś
2. ImionaJACEK BOGUSŁAW2001-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-07-19 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-04-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-12 do dziś
4data złożenia 15.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-22 do dziś
5data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
6data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-09 do dziś
7data złożenia 10.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-18 do dziś
8data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
9data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
11data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
12data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
14data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
15data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
16data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
17data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
18data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
19data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
21data złożenia 27.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
22data złożenia 27.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-03-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-04-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-27 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów