SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W KĘTACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000070559
Numer REGON: 000486244
Numer NIP: 5490000931
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-01-20
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/209/23/822]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004862442002-01-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W KĘTACH2008-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA BIELSKO-BIAŁA, nr w rejestrze ARS VIII -282002-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2002-01-07 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY 2002-01-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SMLWKETY.PL2017-10-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLWKETY.PL2014-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA 24.06.1995 R. ZMIANA -27.06.1997 R. -ZMIANA PAR. 5 UST. 3 PKT 1 I 2, PAR. 14 UST. 10, PAR. 48 UST. 2, DODANIE W PAR. 48 UST. 4, PAR. 74, PAR. 79 UST. 3 ORAZ SKREŚLENIE PAR. 27 UST. 2 PKT 3 I PAR. 40 ZMIANA -19.06.1998 R. -ZMIANA PAR. 4 UST. 5, PAR. 49, PAR. 64 PKT 1, PAR. 65 UST. 1 PKT 1, PAR. 105 UST. 2.2002-01-07 do dziś
228.06.2002 R. UCHWALONA JEDNOLITA NOWA TREŚĆ STATUTU.2002-07-23 do dziś
318.06.2003 R. ZMIANY: §4 PKT 2 DODANO PPKT C, §6 PKT 14, §7 PKT 14 I PKT 15, §8 DODANO PUNKTY 13 I 14, §12 PKT 1, §13 DODANO PKT 3, §16, §17, §18, §20 DODANO PKT 4, §21 PKT 1 DODANO PPKT C, §36 PKT 2 DODANO PPKT C, §54 PKT 1, §61 PKT 3 DODANO PPKT D, §76 PKT 1, §90;2003-07-21 do dziś
424.06.2005 R. ZMIANY: § 7 PKT 9, § 16 PKT 9 SKREŚLONO, DOTYCHCZASOWY PKT 10 TEGO PARAGRAFU OTRZYMUJE NR 9, § 33 PKT 5 SKREŚONO, § 44 PKT 1, § 44 PKT 2 SKREŚLONO, DOTYCHCZASOWY PKT 3 TEGO PARAGRAFU OTRZYMUJE NR 2, § 68 PKT 1.2005-09-08 do dziś
530.06.2006 R. ZMIENIONO: § 4 PKT 4, § 5 PKT 4, § 7 PKT 8, § 8 PKT 1 I 6, § 9 PKT 5, § 13 PKT 1, 2, 3, § 18 PKT 1, 3, 4, § 19 PKT 1, § 35 PKT 1, § 36 PKT 2, § 37 PKT 1, 2, 3, § 46 PKT 3; DODANO: § 5 PKT 5, § 7 PKT 17, 18, 19, 20, § 9 PKT 10, § 69 PKT 8A; SKREŚLONO: § 18 PKT 2, 5, 6, 7, § 44 PKT 1 I 3;2006-10-05 do dziś
629.11.2007 R. NOWY STATUT2008-03-31 do dziś
713.06.2011 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 43 UST. 4, PAR. 48 DODAJE SIĘ UST. 2, PAR. 55 DODAJE SIĘ UST. 3, PAR. 59 DODAJE SIĘ UST. 4, PAR. 60 UST. 3, PAR. 61 UST. 2, UST. 3, PAR. 75 UST. 2, PAR. 77 UST. 2, PAR. 93 DODAJE SIĘ UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8 UST. 9, PAR. 95 DODAJE SIĘ UST. 5, PAR. 99 UST. 4, PAR. 140 UST. 1, UST. 52011-07-25 do dziś
820.06.2017 R. ZMIANA STATUTU: W PAR.3 SKREŚLONO UST.3, ZMIANA PAR. 8 UST.3, W PAR. 12 SKREŚLONO UST.4, W PAR. 13 ZMIENIONO UST.1, UST.3, DODANO UST.4 I UST. 5, W PAR.19 UST.2 DODANO LITERY J-K, W PAR. 83 ZMIENIONO UST. 2 I UST. 4, DODANO UST.5, W PAR. 85 W UST. 1 SKREŚLONO LIT.C, W UST. 2 SKREŚLONO LIT.D, W PAR. 90 ZMIENIONO UST.1 LIT A I UST.3, W PAR. 93 ZMIENIONO UST.3 I UST.8, W PAR. 94 SKREŚLONO UST. 2 I UST. 3, W PAR. 95 ZMIENIONO UST.2, W PAR. 96 UST.1 SKREŚLONO LIT.C, SKREŚLONO UST.4,W PAR. 97 ZMIENIONO UST.1 LIT. B I UST.3, W PAR. 98 ZMIENIONO UST.1 LIT. B I UST.4, W PAR. 99 ZMIENIONO UST.4, W PAR. 100 ZMIENIONO UST.1, W PAR. 113 ZMIENIONO PKT 1, DODANO PKT 16, W PAR.114 ZMIENIONO UST.1, DODANO UST.3, W PAR. 117 ZMIENIONO UST. 1 I UST.2, DODANO UST.3A, W PAR. 146 ZMIENIONO PKT 1 I PKT 122017-10-04 do dziś
921.05.2018R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 1, PAR. 3 UST. 1,2,4, PAR. 4A, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9 UST. 2, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14 UST. 2 LIT. B,C,Ł, PAR. 14 UST. 4, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30 PKT 5, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39 UST. 3, PAR. 39A,B,C, PAR. 41, PAR. 42 UST. 1,3,4, PAR. 43 UST. 1,2,3,5, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 52A,B, PAR. 53 UST. 1,2,3,5, PAR. 55A, PAR. 58, PAR. 59 UST. 1A,4, PAR. 60 UST. 3, PAR. 61 UST. 3, PAR. 62 UST. 1, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 72 UST. 1, PAR. 74 UST. 2, PAR. 75 UST. 2, PAR. 77 UST. 2, PAR. 79, PAR. 80, PAR. 83, PAR. 85 UST. 1, UST. 2 LIT. B, PAR. 88 UST. 5, PAR. 89 PKT 1,4, PAR. 92 LIT. H, PAR. 93 UST. 1, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99 UST. 3,4, PAR. 109, PAR. 111 UST. 2, PAR. 112, PAR. 113 PKT 14, PAR. 114, PAR. 116 UST. 2, PAR. 117 UST. 2,3A,4, PAR. 119 UST. 1, PAR. 127, PAR. 139 UST. 4, PAR. 146 PKT 13,14, PAR. 150 UST. 2, PAR. 157, PAR. 158.2018-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTAWOWCZYK2023-01-20 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-20 do dziś
21. NazwiskoGRZELKIEWICZ2023-01-20 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-20 do dziś
31. NazwiskoSZYMANIUK2002-01-07 do dziś
2. ImionaSALWINA2002-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIJAK2021-07-06 do dziś
2. ImionaADAM2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRAPKOWICZ2021-07-06 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARĘŻA2021-07-06 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2021-07-06 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLĘKA2018-08-17 do dziś
2. ImionaEWA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNIAK2018-08-17 do dziś
2. ImionaBOŻENA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEARCZYK2018-08-17 do dziś
2. ImionaANTONI2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARABASZ2018-08-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-04 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-04 do dziś
368 10 Z NABYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-04 do dziś
443 DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-BUDOWLANA, USŁUGOWA I HANDLOWA2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 20012002-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 01.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 12.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-09-08 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-26 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 2008 R.2009-07-24 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
11data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
12data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
17data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
20data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-26 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
52008 R.2009-07-24 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-15 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-14 do dziś
301.01.2006-31.12.2006 ROK2007-07-26 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-28 do dziś
52008 R.2009-07-24 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-08 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-03 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów