„BULK CARGO - PORT SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000070504
Numer REGON: 810622789
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2021-04-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7295/21/598]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810622789 NIP 85206003252015-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BULK CARGO PORT SZCZECIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA, nr w rejestrze 20092001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-12-07 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr domu 21 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-661 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.1991 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIRA MILCZANOWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SZCZECINIE PRZY UL. KASZUBSKIEJ 42, REPERTORIUM A NR 4512/1991 27.06.2001 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY AL. 3 MAJA 8/1, REPERTORIUM A NR 5348/2001 ZMIENIONO: PARAGRAF 8, PARAGRAF 19, PARAGRAF 26, PARAGRAF 30 UST. 22001-12-07 do dziś
204.01.2002 R. NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 72/2002, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 9, OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI PAR. 10 JAKO UST. 1, DODANIE USTĘPU 2 W PAR. 102002-03-07 do dziś
326.06.2002 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 4877/2002 ZMIENIONO: § 13, § 19, § 20, § 24, § 26, § 37, § 382002-12-13 do dziś
430.06.2003 R., REPERTORIUM A NR 4391/2003 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE AL. 3 MAJA 8/1, ZMIANA §14, §15.2003-09-23 do dziś
530.04.2004 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 3713/2004- ZMIENIONO §8, § 19, § 20, § 26, § 28- UMOWY SPÓŁKI2004-08-05 do dziś
630.04.2004 R. REPERTORIUM „A” NR 3713/2004 NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA § 9, § 102004-09-22 do dziś
730.06.2007 R., REP. A NR 6322/2007 W KANCELARII NOTARIALNEJ DOBROSŁAWY ANNY KUNIEWICZ, ZMIENIONO § 9, W § 10 DODANO USTĘP CZWARTY.2008-01-17 do dziś
828.06.2008 R., REP. A NR 7626/2008 W KANCELARII NOTARIALNEJ DOBROSŁAWY ANNY KUNIEWICZ, ZMIENIONO § 20 UST. 3, § 16 I § 20 UST. 4 SKREŚLONO2008-09-02 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2010 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 6755/2010 -ZMIENIONO: § 13, § 18 UST. 2; § 25; I 31 UMOWY SPÓŁKI, -USUNIĘTO: § 20 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-27 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 3.059/2015, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §8, §24 UST.1, §25 UST.3.2015-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGŁOS SZCZECIŃSKI2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROZIK2002-03-07 do dziś
2. ImionaLEON ZYGMUNT2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13304 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 665.200,00 ZŁ2008-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2002-03-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANDRZEJ2002-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30.463 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.523.150,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2008-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM -PROKURA ŁĄCZNA2003-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROZIK2015-10-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2001-12-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ANDRZEJ2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEZIERSKI2001-12-07 do dziś
2. ImionaJERZY2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYSIAK2001-12-07 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSALMONOWICZ2021-04-14 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-14 do dziś
21. NazwiskoPOSADZY2019-09-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2019-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-30 do dziś
31. NazwiskoDWORNIK2008-01-17 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2008-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCEBEREK PŁOTCZYK2001-12-07 do dziś
2. ImionaMARCELINA KONSTANCJA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -TYLKO RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-05-11 do dziś
21. NazwiskoŁUSZCZYKIEWICZ2001-12-07 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -TYLKO RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-05-11 do dziś
31. NazwiskoWYROBEK MILA2001-12-07 do dziś
2. ImionaHELENA JÓZEFA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -TYLKO RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-05-11 do dziś
41. NazwiskoSZYMKOWIAK2007-05-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA -TYLKO RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2007-05-11 do dziś
51. NazwiskoCHRUŚLIŃSKI2014-05-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2014-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - TYLKO RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2014-05-29 do dziś
61. NazwiskoCHACHUŁA2018-06-19 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW GRZEGORZ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-06-19 do dziś
71. NazwiskoDZIKOWSKI2018-06-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD KAZIMIERZ2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-06-19 do dziś
81. NazwiskoSZYNKOWSKI2018-06-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-06-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2015-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-10-28 do dziś
252 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-10-28 do dziś
352 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2015-10-28 do dziś
452 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-10-28 do dziś
552 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2015-10-28 do dziś
652 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2015-10-28 do dziś
752 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-10-28 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-28 do dziś
950 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 25.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 12.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 02.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-16 do dziś
5data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
6data złożenia 29.08.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-24 do dziś
7data złożenia 24.07.2008 okres 2007 ROK2008-09-02 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 2008 R.2009-07-30 do dziś
9data złożenia 23.07.2010 okres 2009 ROK2010-10-27 do dziś
10data złożenia 27.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-30 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 2011 R.2012-07-05 do dziś
12data złożenia 19.07.2013 okres 2012 R.2013-11-14 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
14data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
16data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-24 do dziś
32007 ROK2008-09-02 do dziś
42009 ROK2010-10-27 do dziś
52010 ROK2011-09-30 do dziś
62011 R.2012-07-05 do dziś
72012 R.2013-11-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-24 do dziś
52007 ROK2008-09-02 do dziś
62008 R.2009-07-30 do dziś
72009 ROK2010-10-27 do dziś
82010 ROK2011-09-30 do dziś
92011 R.2012-07-05 do dziś
102012 R.2013-11-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-24 do dziś
52007 ROK2008-09-02 do dziś
62008 R.2009-07-30 do dziś
72009 ROK2010-10-27 do dziś
82010 ROK2011-09-30 do dziś
92011 R.2012-07-05 do dziś
102012 R.2013-11-14 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów