„A-BE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000070217
Numer REGON: 932002747
Numer NIP: 8971590528
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520714/23/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP9320027472001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-BE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 82932001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-07 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 35 miejscowość WROCŁAW kod pocztowy 50-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.1998 R. SPRZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA DAWIDOWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 80, NR REP. A 5996/1998 R. ZMIANA PAR. 8 UST. 1 I PAR. 9 UMOWY -AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.10.2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BEATĘ ROZDOLSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 80 NR REP. A 5771/2001 R.2001-12-07 do dziś
230.11.2005 R., NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ 1, REPERTORIUM A NR 7410/2005, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2005-12-12 do dziś
308.03.2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA -KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 35, REPERTORIUM A NUMER 465/2012 -ZMIENIONO § 7 I § 15.2012-03-21 do dziś
407.03.2013 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 35, REP. A NR 600/2013, ZMIENIONO § 7 UMOWY.2013-05-08 do dziś
509.02.2021 R., NOTARIUSZ KATARZYNA DEMBOWSKA-KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 1, REP. A NR 301/2021 - ZMIENIONO §9, §10, UCHYLONO §11 - §23 I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ §11 - §202021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„APIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9322266592004-10-29 do dziś
4. Numer KRS0000170839 2004-10-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 39.263 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.926.300 (TRZY MILIONY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA) ZŁOTYCH2005-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOZUB2001-12-07 do dziś
2. ImionaADAM RYSZARD2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały56.933 (PIEĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.693.300 (PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH2006-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10.202.300,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15.900.000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK JEDNOOSOBOWO2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKOZUB2001-12-07 do dziś
2. ImionaADAM RYSZARD2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2013-05-08 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-05-08 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-05-08 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-05-08 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-08 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-05-08 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-05-08 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-05-08 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-05-08 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 13.05.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-05-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
5data złożenia 23.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-05 do dziś
6data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
7data złożenia 22.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
8data złożenia 20.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
9data złożenia 29.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
10data złożenia 06.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
11data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
12data złożenia 25.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-04-02 do dziś
13data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
14data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
16data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
17data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
20data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
21data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
22data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-04-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-04-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
401.01.2005 -31.12.2005 R.2006-04-05 do dziś
501.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-11 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-05-21 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-04-16 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-21 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-18 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-04-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów