APTEKI „PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000070023
Numer REGON: 092978642
Numer NIP: 9532413109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599797/24/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092978642 NIP 95324131092014-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI „PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2019-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. ALEJE PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 85-806 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2019-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109 LISTOPADA 2001 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL.OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REPERTORIUM A NR 13520/20012001-12-06 do dziś
224. 12. 2001 R. REPERTORIUM A NR 16249/2001; NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8; ZMIANA § 152002-04-05 do dziś
35.04.2017R., REPERTORIUM A NR 3310/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ I RAFAŁ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA - ZMIANA § 5, § 8, § 9, § 15, § 17, § 182017-04-28 do dziś
427.04.2017R., REPERTORIUM A NR 4164/2017, NOTARIUSZ RAFAŁ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ BARABASZ, RAFAŁ BARABASZ SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY - ZMIANA § 7 I § 82017-06-21 do dziś
523.09.2023 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA BARABASZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP A NR 2419/2023 - NADANO NOWE BRZMIENIE UMOWIE SPÓŁKI2023-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635034352023-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000595778 2023-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 90.000,00 ZŁ2023-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego90000,00 ZŁ2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaMARCIN ZYGMUNT2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZMIEL2023-11-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-14 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPRZYBYLSKA SKROBISZ2023-11-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2023-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-21 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-21 do dziś
321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-11-14 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 29.12.2001 - 31.12.2002 data złożenia 28.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 29.12.2001 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 29.12.2001 - 31.12.20022003-12-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-08 do dziś
4data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
5data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-30 do dziś
6data złożenia 08.03.2010 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-22 do dziś
7data złożenia 08.03.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-22 do dziś
8data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092012-10-17 do dziś
9data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102012-10-17 do dziś
10data złożenia 16.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
11data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
12data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
13data złożenia 03.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
14data złożenia 03.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
15data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
16data złożenia 04.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
17data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
19data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
22data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. - - 31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-22 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092012-10-17 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102012-10-17 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-06-08 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2010-03-22 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-03-22 do dziś
601.01.2009 - 31.12.20092012-10-17 do dziś
701.01.2010 - 31.12.20102012-10-17 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-06-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ APTEKI „PHARMA” SP. Z O.O. JAKO PRZEJMUJĄCĄ ZE SPÓŁKĄ PHARMA NOVA SP. Z O.O. JAKO PRZEJMOWANĄ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY O POŁĄCZENIU 27.04.2017R.2017-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów