BONA - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000070014
Numer REGON: 630235860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387209/22/149]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP6302358602001-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 88752001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość JELONEK2021-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość JELONEK ulica UL. OBORNICKA nr domu 7 kod pocztowy 62-002 poczta SUCHY LAS kraj POLSKA 2021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17.06.1994 R. NOT. MAREK KOLASA W POZNANIU REP. A NR 3401/1994 ZM. 5.07.01 R. NOT. AGNIESZKA WĄSIEWICZ SZCZEPAŃSKA W POZNANIU REP. A 10390/2001 ZMIENIONO PAR. 9 UST. 8.2001-12-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2002 R. PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA W POZNANIU, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM KRZYSZTOFEM KUBISZEWSKIM REP. NR 9479/2002; ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2002-10-29 do dziś
39 MAJA 2003 R., NR REP. A 2291/2003, NOTARIUSZ MIKOŁAJ BORKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA, UL. ŚW. MARCIN 71/3, 61-808 POZNAŃ, ZMIENIONO PAR. 6 PKT 1 UMOWY.2003-10-09 do dziś
4DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2005 R., REP. A NR 15979/2005, PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KOLASĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ MIESZCZĄCEJ SIĘ W POZNANIU 61-707, UL. LIBELTA 26, ZMIENIONO § 8 PKT 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2005-12-16 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 31.01.2012 R., NOTARIUSZ TERESA KURZYCA, KANCELARIA NOTARIALNA TERESA KURZYCA, SZYMON POSADZY SPÓŁKA CYWILNA, UL. PODGÓRNA 15, 61-828 POZNAŃ, REP. A NR 933/2012. ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI (AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO).2012-02-08 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 10.11.2012 R., NOTARIUSZ MARTA FRYDRYCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA BORKOWICZ, MARTA FRYDRYCHOWICZ S.C., UL. ZA GROBLĄ 3/4 LOK. U 101, 61-860 POZNAŃ, REP. A NR 8607/2021, ZMIENIONIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2021-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONA AKTIEBOLAG2010-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00, - PLN2001-12-15 do dziś
ilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000, - ZŁ2003-10-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyTAK2001-12-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDERSSON2022-06-06 do dziś
2. ImionaLARS MAGNUS2022-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSJOBERG2021-11-04 do dziś
2. ImionaPETER2021-11-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-04 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaFJELLANDER2003-10-09 do dziś
2. ImionaPIA CAROLINE2003-10-09 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2010-11-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2010-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2010-11-26 do dziś
21. NazwiskoJANECKA2010-11-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2010-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2010-11-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA I USŁUGOWA NA WŁASNY RACHUNEK LUB W POŚREDNICTWIE W OBROCIE KRAJOWYM LUB ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 59 Z DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA NA WŁASNY RACHUNEK LUB W POŚREDNICTWIE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
385 59 B ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KURSÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA PRODUKTÓW, URZĄDZEŃ, MASZYN, NARZĘDZI, ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I TECHNOLOGII SŁUŻĄCYCH DO RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
477 39 Z WYNAJEM SPRZĘTU, URZĄDZEŃ, MASZYN I NARZĘDZI DO RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
528 24 Z DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, USŁUGOWA I HANDLOWA NA WŁASNY RACHUNEK LUB W POŚREDNICTWIE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ZAKRESIE URZĄDZEŃ, MASZYN I NARZĘDZI DO RENOWACJI I KONSERWACJI DREWNA2016-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 09.07.2001 6. okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 -31.12.20002001-12-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 07.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-11 do dziś
6data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
7data złożenia 25.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
8data złożenia 28.08.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-10 do dziś
9data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
10data złożenia 20.09.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
11data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
12data złożenia 17.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
13data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
14data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
15data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
16data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
17data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
18data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
21data złożenia 20.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-20 do dziś
22data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-10 do dziś
5OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-10-10 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów