ENDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000069829
Numer REGON: 003446481
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386783/22/384]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0034464812001-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 51662001-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-12-13 do dziś
2. Adresulica AL.W.KORFANTEGO nr. domu 76 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-160 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2001-12-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENDECO.PL2015-05-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENDECO.PL2015-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.1990 R. -MICHAŁ GRAJNER Z PAŃSTWOWEGO BIURA NOTARIALNEGO W MIKOŁOWIE, UL. ŻWIRKI I WIGURY, REPERT. A NR 3517/1990 ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY Z 18.09.2001 R.-NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ RZY UL.KOPERNIKA 26 W KATOWICACH-PAR. 6.1, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 9 PAR. 10, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 232001-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKI2012-08-14 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2012-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS STRYCHALSKA2012-08-14 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2012-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-08-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKI2001-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ2001-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM 2.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: A/KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PODPISUJĄC W JEJ IMIENIU DOKUMENTY JEŻELI NIE SĄ ZWIĄZANE ZE ZOBOWIĄZANIAMI FINANSOWYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NETTO PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) B/DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, Z KTÓRYCH WYNIKA ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCE NETTO KWOTĘ 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGAJĄ PODPISU CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS STRYCHALSKA2012-08-14 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKI2009-07-16 do dziś
2. ImionaJAN PIOTR2009-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYCHALSKI2001-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2001-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTRYCHALSKI2012-08-14 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2012-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-08-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2018-05-29 do dziś
228 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2018-05-29 do dziś
328 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2018-05-29 do dziś
428 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2018-05-29 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-29 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-05-29 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-05-29 do dziś
872 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-05-29 do dziś
974 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 28.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-04-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 28.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-04-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-11 do dziś
5data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
6data złożenia 27.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
7data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
8data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-21 do dziś
9data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
10data złożenia 28.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-04 do dziś
11data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
12data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
13data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
14data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
15data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
17data złożenia 27.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
18data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
19data złożenia 01.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-01 do dziś
20data złożenia 23.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
21data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-21 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-04 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-15 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-04-07 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-04-21 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-04-26 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-04 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-29 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów