SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000069794
Numer REGON: 000483398
Numer NIP: 5540312220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-01-04
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/13752/22/342]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000483398 NIP 55403122202010-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY NR w rejestrze RSA-1152001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2001-12-07 do dziś
2. Adresulica T.B.ŻELEŃSKIEGO NR domu 1 kod pocztowy 85-858 poczta BYDGOSZCZ 2001-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DN. 29 STYCZNIA 1958 R. ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI W NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFACH: 8, 31, 32, 70, 77 UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DN. 18.06.2001 R.2001-12-07 do dziś
2ZMIANA §§ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 70, 79, 87; DODAJE SIĘ §§ 21A, 32A, 40A, 40B, 40C, 47A, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, SKREŚLA SIĘ §§ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 99 W DNIU 17.01.2002 R.2002-06-11 do dziś
35 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-10-10 do dziś
419.05.2005 R., ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR. 4 UST. 2, PAR. 5 UST. 2, 3, PAR. 6 UST. 2, 5, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10 UST. 1, 2, PAR. 11 UST. 1, 2, 4 I 7, PAR. 13 UST. 1, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16 UST. 2 PAR. 17 UST. 3, PAR. 19, PAR. 21 UST. 4, PAR. 25 UST. 2, 10, 12, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 38 UST. 4, PAR. 39 UST. 2, 5, PAR. 45, PAR. 48 UST. 1, PAR. 49 UST. 1, PAR. 50 UST. 1, PAR. 53 UST. 2, PAR. 55 UST. 1 PKT 1, PAR. 56 UST. 1 PKT 1, PAR. 57 UST. 1 I 3, PAR. 63 UST. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, PAR. 64, PAR. 65 UST. 1, PAR. 67 UST. 1 PKT 4, PAR. 67 UST 1 PKT 14 I 15, PAR. 68 UST. 3 PKT, 2, PAR. 69 UST. 1, PAR. 70, PAR. 75 UST. 1, 3, 4, 5, 6, 7, PAR. 76 UST. 1 PKT 3, 7, 8, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 82 UST. 3, 6, PAR. 88 UST. 4, PAR. 91, PAR. 92 UST. 2, PAR. 93, PAR. 94 UST. 1, 2, 3, PAR. 95, PAR. 96 UST. 1 PKT 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, PAR. 97, DODANO NASTĘPUJĄCE PAR. 16 UST. 3, PAR. 20 UST. 4, PAR. 25 UST. 13, PAR. 65 UST. 5, PAR. 88 UST. 5, PAR. 101 UST. 3, SKREŚLONO NASTĘPUJĄCE PAR. 6 UST. 8, PAR. 21 UST. 3, PAR. 39 UST. 4, PAR. 47, PAR. 52, PAR. 55 UST. 4, 5, PAR. 56 UST. 3, 4, PAR. 57 UST. 2, PAR. 67 UST. 1 PKT 13, PAR. 87 UST. 1, PAR. 96 UST. 1 PKT 2, PAR. 104 UST 1, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2005-07-07 do dziś
519.05.2006 R.: ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2, PAR. 3 UST. 1 PKT 2, PAR. 4 UST. 1, PAR. 5 UST. 2, PAR. 6 UST. 2, 6 I 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 UST. 1, PAR. 10 UST. 1, 2 I 3, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13 UST. 1 PKT 4, PAR. 15, PAR. 16 UST 2 I 3, PAR. 17 UST. 2, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 23, PAR. 24 UST. 2 PKT 2, PAR. 25, PAR. 26 UST. 1 I 2, PAR 28, PAR. 30 UST. 1, PAR 31 UST. 3 I 8, PAR. 32, PAR. 33 UST. 3, PAR. 34, PAR. 38, PAR. 39 UST. 2, PAR. 45 UST. 5, PAR. 49 UST. 2, PAR. 53, PAR. 54 UST. 2, PAR. 55 UST. 1, PAR. 56 UST. 1, PAR. 60 UST. 1, PAR. 63 UST. 2, PAR. 64 UST. 3, PAR. 65 UST. 3, PAR. 65 UST. 6, PAR. 66 UST. 3, PAR 68 UST. 3 PKT 3, PAR 71, PAR. 73 UST. 1, PAR 75 UST. 4 I 5 I 6, PAR. 82, PAR. 84 UST. 1 PKT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PAR 90, PAR 91 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PAR. 92 UST. 1, PAR. 95 UST. 1, PAR. 96 UST. 1 PKT 1 DODANO: PAR. 6 UST. 8, PAR. 16 UST. 4, PAR. 22 PKT 5, PAR 68 UST. 3 PKT 4, PAR. 70 UST. 8, 9 I 10, PAR. 76 UST. 1 PKT 20, PAR. 84 UST. 1 PKT 13 SKREŚLONO PAR. 26 UST. 3, PAR. 29, PAR. 91 UST. 102006-09-07 do dziś
620.11.2008 R. -ZMIANA STATUTU -STATUTOWI NADANO NOWE BRZMIENIE WE WSZYSTKICH JEGO PARAGRAFACH.2008-11-27 do dziś
721-25.06.2010 R. -ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 3, PAR. 11 UST. 1 PKT 3F, PAR. 17 UST. 2 PKT 1, PAR. 21 UST. 1, PAR 21 UST. 4, PAR. 24 UST. 2, PAR. 42 UST. 3, PAR. 49 UST. 22, PAR. 49 UST. 23, PAR. 61 UST. 6, PAR. 64 UST. 5, PAR. 64 UST. 6, PAR. 64 UST. 7, PAR. 67 UST. 4 PKT 1A, PAR. 73 UST. 4, PAR. 84 UST. 1 PKT 2. -DODANO: W PAR. 17 UST. 2 PUNKTY 7 I 8, -UCHYLONO: PAR. 21 UST. 2, -SKREŚLONO OZNACZENIE UST. 1 W PAR. 62.2010-09-06 do dziś
87-11.05.2012 R. -ZMIANA: § 5 UST. 4, § 6 UST. 2 PKT 3, § 8 UST. 3, § 9 UST. 1 PKT 14, § 10 UST. 1 I 2, § 12 UST. 9, § 37 (ZMIANA NUMERACJI UST. 4-6 NA 3-5), § 49 UST. 11 I 13, § 53 UST. 2, § 61 UST. 6, § 62 PKT 13, § 62, § 64 UST. 1, UST. 2, UST. 4 -UST. 7, § 70 UST. 2 I 5, § 76, § 91 UST. 2, § 70 UST. 6, § 70 (UST. 7-13 ZMIANA NUMERACJI NA 8-15), § 77 UST. 2, § 92 UST. 2, § 93 UST. 3; DODANO: § 5 UST. 5, § 18 UST. 9, § 64 UST. 6 (I), UST. 6 (II), UST. 6 (III), § 70 UST. 7 I 8; WYKREŚLONO § 37 UST. 32012-06-19 do dziś
916.06.2015 R. § 8 UST. 3, § 8 UST. 4(1), § 12 UST. 7, § 21 UST. 4 PKT 1) ZDANIE TRZECIE, § 49 UST. 19 PKT 1), § 54 UST. 2, § 78 UST. 1 PKT 9), § 43 UST. 22015-10-20 do dziś
1016.05.2017 R. ZMIENIONO § 94 UST. 1; § 94 UST. 32017-07-14 do dziś
1112.06.2018 R. - ZMIANA STATUTU - STATUTOWI NADANO NOWE BRZMIENIE W PARAGRAFACH OD 1 DO 88, WYKREŚLONO § OD 89 DO 103.2018-09-12 do dziś
1223.06.2022 R. - AKT NOTARIALNY REP. A 6223/2022, NOTARIUSZ MONIKA GUTMAŃSKA - PAWŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MONIKA GUTMAŃSKA - PAWŁOWSKA, DAWID ROGALA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA - STATUTOWI NADANO NOWE BRZMIENIE W PARAGRAFACH - § 33 UST. 7, § 48 UST. 6, § 32 UST. 12022-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKNAPIŃSKA2010-02-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA ZUZANNA2010-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH2010-02-11 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-11 do dziś
21. NazwiskoKOŁODZIEJ2001-12-07 do dziś
2. ImionaJACEK PIOTR2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOCZEKALSKA2021-07-27 do dziś
2. ImionaTERESA IRENA2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaROBERT2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMBURSKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaJAKUB PIOTR2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKI2016-08-22 do dziś
2. ImionaROBERT2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2016-08-22 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2016-08-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATEREK2016-08-22 do dziś
2. ImionaWALDEMAR PAWEŁ2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIENNIK2016-08-22 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZAK2016-08-22 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTKO2016-08-22 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASKOWSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaJULIA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPCZYK2019-08-29 do dziś
2. ImionaMICHALINA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2019-08-29 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLETKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaHUBERT PIOTR2019-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-29 do dziś
171. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNAROWICZ2016-08-22 do dziś
2. ImionaANNA MIROSŁAWA2016-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoASZTEMBORSKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH I INWESTYCYJNYCH2019-04-01 do dziś
21. NazwiskoBUDZIAK2019-04-01 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI2019-04-01 do dziś
31. NazwiskoBUZALSKA2019-04-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE SPRAW SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, EDUKACYJNYCH I REKREACJI2019-04-01 do dziś
41. NazwiskoZASADA2019-04-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE SPRAW WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI, NAJMÓW I DZIERŻAW NIERUCHOMOŚCI2019-04-01 do dziś
51. NazwiskoBRZEMIŃSKI2019-04-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI.2019-04-01 do dziś
61. NazwiskoZARĘBA2019-04-01 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI.2019-04-01 do dziś
71. NazwiskoJAROCH2019-04-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH I SPRAW PRACOWNICZYCH2019-04-01 do dziś
81. NazwiskoOSIŃSKI2023-01-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ W SPÓŁDZIELNI2023-01-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-11 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-11 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-06-11 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-06-11 do dziś
592 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2002-06-11 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-11 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-11 do dziś
870 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-06-11 do dziś
985 3 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA2002-06-11 do dziś
1068 10 Z NABYWANIE GRUNTÓW POD INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ2009-03-16 do dziś
1141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2009-03-16 do dziś
1268 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2009-03-16 do dziś
1368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2009-03-16 do dziś
1468 20 Z WYNAJMOWANIE, WYDZIERŻAWIANIE, ODDAWANIE W LEASING, UŻYCZENIE LUB ODDAWANIE DO UŻYWANIA NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2009-03-16 do dziś
1590 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2009-03-16 do dziś
1664 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ2009-03-16 do dziś
1768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY, WYNAJMOWANIA, WYDZIERŻAWIANIA, ODDAWANIA W LEASING, ODDAWANIA W UŻYCZENIE LUB ODDAWANIA DO UŻYWANIA NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-10-20 do dziś
242 21 Z BUDOWA, ROZBUDOWA I ULEPSZANIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA ZGŁASZANYCH POTRZEB CZŁONKÓW2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 25.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
7data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
8data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
9data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
10data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
11data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
12data złożenia 21.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
13data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
21data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
22data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
801.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
1001.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-07 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-08-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-10-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-14 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-08 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
901.01.2009 R.- 31.12.2009 R.2010-07-30 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-02 do dziś
1101.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-06-19 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów