A-GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000069771
Numer REGON: 356352080
Numer NIP: 6751263269
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/522435/23/466]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-09-21 do dziś
2. Adresulica PŁK. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO nr domu 71 nr lokalu 9 kod pocztowy 31-514 poczta KRAKÓW 2004-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117 PAŹDZIERNIKA 2001 ROKU NOTARIUSZ ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL.ŚWIĘTEGO FILIPA 5/5 REPERTORIUM A NR 10181/20012001-12-07 do dziś
26 WRZEŚNIA 2004 R., REP. A 6984/2004, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 72004-09-21 do dziś
323.11.2004 R., REP. A NR 12383/2004, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LISZKACH, ZMIANA PAR. 7 24.02.2005 R., REP. A NR 1857/2005, NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LISZKACH, ZMIANA PAR. 72005-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAH2006-03-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAH2001-12-07 do dziś
2. ImionaANDRAS2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2012-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: CZŁONKOWIE ZARZĄDU-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAH2001-12-07 do dziś
2. ImionaANDRAS2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoOLAH2006-03-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy192 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-24 do dziś
264 20 B TELEFONIA RUCHOMA2005-03-24 do dziś
364 20 C TRANSMISJA DANYCH2005-03-24 do dziś
464 20 D RADIOKOMUNIKACJA2005-03-24 do dziś
564 20 E RADIODYFUZJA2005-03-24 do dziś
664 20 F TELEWIZJA KABLOWA2005-03-24 do dziś
764 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA2005-03-24 do dziś
851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2005-03-24 do dziś
952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-03-24 do dziś
1055 HOTELE I RESTAURACJE2005-03-24 do dziś
1160 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2005-03-24 do dziś
1263 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-03-24 do dziś
1363 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-03-24 do dziś
1463 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2005-03-24 do dziś
1571 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-03-24 do dziś
1671 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-03-24 do dziś
1772 INFORMATYKA2005-03-24 do dziś
1874 40 Z REKLAMA2005-03-24 do dziś
1974 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2005-03-24 do dziś
2092 33 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2005-03-24 do dziś
2192 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-24 do dziś
2292 71 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER NA AUTOMATACH I GIER NA AUTOMATACH O NISKICH WYGRANYCH2005-03-24 do dziś
2315 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2005-03-24 do dziś
2417 WŁÓKIENNICTWO2005-03-24 do dziś
2518 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2005-03-24 do dziś
2619 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2005-03-24 do dziś
2720 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2005-03-24 do dziś
2821 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2005-03-24 do dziś
2922 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-03-24 do dziś
3026 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2005-03-24 do dziś
3127 PRODUKCJA METALI2005-03-24 do dziś
3228 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-03-24 do dziś
3330 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2005-03-24 do dziś
3431 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-24 do dziś
3532 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-03-24 do dziś
3645 BUDOWNICTWO2005-03-24 do dziś
3750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.2005-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.05.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 data złożenia 24.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-04 do dziś
3data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-19 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
5data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
6data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
7data złożenia 28.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-12-13 do dziś
8data złożenia 28.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-12-13 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
10data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
11data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
12data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
13data złożenia 28.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
14data złożenia 05.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-06 do dziś
15data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
16data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
17data złożenia 03.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
18data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
19data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-12-13 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-12-13 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-12-13 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-12-13 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-16 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów