SGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000069767
Numer REGON: 192634307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2020-07-17
Sygnatura akt[RDF/226355/20/110]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP1926343072003-06-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-04-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LUBCZYKOWA nr domu 26 kod pocztowy 80-177 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2017-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.11.2001 ROK NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ULICA GRUNWALDZKA 102 REPERTORIUM NUMER 5930/20012001-12-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ2007-01-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2012, REPERTORIUM A NR 2142/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ LUCYNA WĄSOWICZ HARENDARCZYK ZMIENIONO § 2 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2012-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIELSKI2007-01-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2007-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 500, -ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.000 ZŁ2007-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORAL2007-01-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2007-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI PO 500, -ZŁ KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.000 ZŁ2007-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport136.500,00 PLN2001-12-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZĄDZIELSKI2007-01-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WOJCIECH2007-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSORAL2007-01-17 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2007-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-18 do dziś
241 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-18 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-07-18 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-18 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-07-18 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-07-18 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-07-18 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-07-18 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-07-18 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-10 do dziś
4data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
8data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
9data złożenia 25.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-17 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
12data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
13data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
14data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-19 do dziś
16data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
17data złożenia 09.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
18data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
62010 ROK2011-08-17 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-28 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-11 do dziś
72010 ROK2011-08-17 do dziś
801.01.2011 DO 31.12.20112012-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów